Tagi

, , , , , , , , , , ,

Królestwo Boga. Królestwo inne niż te, które znamy – bo jest to Królestwo ni z tego świata.

Potężne?

Zaczyna się od ziarenka gorczycy. Odrobiny zaczyny z miligramami bakterii. Wszystko dzieje się w czasie. Niepozornie. Bo Bóg jest Panem czasu i historii. Świat nigdy Mu się nie wymknął spod kontroli – bo on Jest Wszech-Mogący i Wszech-Mocny. Gdyby było coś co może Mu się wymknąć z Jego kontroli nie mógłby nosić tych przymiotów.

Królestwo Boga rośnie w sercu człowieka. Człowiek całe życie dąży do tego Królestwa którego można w pełni zasmakować dopiero po śmierci – w pełnym zjednoczeniu z Bogiem.

To Królestwo zaczyna się pokornie, bardzo ubogo i w pełnej zależności od Ojca i ludzkiej wolności. Zaczyna się od maleńkich – dla człowieka czasem nic nie znaczących decyzji i działań. Potem rośnie jak krzew gorczycy. Mnoży się jak bakterie mlekowe w zakwasie.

ZIARNO – ktoś je wziął i podjął decyzję, by je posiać w swej roli – w swojej codzienności. Zaczął chodzić na spotkana wspólnoty. Trochę głębiej uczestniczyć w Eucharystii. Zaczął czytać regularnie Słowo Boże. I niby nic. Nie ma wielkich znaków, wskrzeszeń, zaćmienia Słońca. Jednakże z perspektywy czasu widać, że zakwas zaczął opanowywać wilgotną mąkę serca. Że ponad ziemię zaczęła wystawać sadzonka.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach”. Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”. (Mt 13, 31-35)

Królestwo Boga – niezwykłe królestwo – zaczyna się tak niepozornie. Ciche. Spokojne. Szanujące prawa rozwoju i wzrostu. Pełne pokory, ubóstwa i zależności. Przepełnione niezwykłą harmonią i prostotą.

Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serce moje na wzór serca Twego.