Tagi

, , , , , , , , ,

Jezus dziś pokazuje prawdę o Królestwie Niebieskim. Jest to Królestwo serc na płaszczyźnie ducha, trudno opisywalne ludzkimi słowami. Jezus używa obrazów.

 1. SKARB UKRYTY W ROLI
  Królestwo Boże to niezwykły skarb. Raj utracony przez człowieka. Najgłębsza z ludzkich tęsknot. Najbardziej wartościowa z rzeczy jaką człowiek może posiąść. Ten skarb jest UKRYTY. Skryty w codzienności życia – NA ROLI. To znaczy, że jest dostępny dla każdego. Dla każdego kto podejmuje wysiłek kopania, sumiennej pracy. Bóg pozwala ten skarb znaleźć. Pragnie by człowiek go znalazł.
  Człowiek z obrazie przedstawianym przez Jezusa pokazuje jak postępuje człowiek który rzeczywiście znalazł ten skarb. Nie trąbi przed światem. Ukrywa go ponownie. Zdaje sobie sprawę ze znaleziska. Oddaje wszystko co ma. Podejmuje 100% wysiłek by zdobyć tą rolę, w której ukryty jest skarb. Bo królestwo jest na roli posiadanej przez Boga. To nie człowiek posiada Królestwo. To Bóg je posiada i może dać człowiekowi tą łaskę. Ale człowiek w swej wolności powinien wejść w miłość czynną. Podjąc starania i trud. Dać z siebie 100%. Pokazać Boskiemu właścicielowi tej roli, że ceni ten skarb ponad wszystko…
  KRÓLESTWO = SKARB UKRYTY W CODZIENNOŚCI, NA ROLI BOGA
 2. SKARB POSZUKIWANY
  Skarbu nie znajduje ktoś, kto nie szuka. Kto nie zainwestuje swego czasu w poszukiwania. Kto nie pozna specyfiki poszukiwania skarbów. Nie zapozna się z historią. Nie zbuduje relacji z tymi, którzy wiedzą gdzie skarb może się znajdować.
  Drugi obraz Jezusa wskazuje an poszukiwacza. Człowieka który poświęcił swe życie na poszukiwanie pereł – skarbów. Nauczył się tego. Skupił się na tej czynności. Rozwija swe talenty i umiejętności w obszarze poszukiwania skarbów. W końcu znajduje taką perłę.
  I znów ten sam schemat działania. Poszukiwacz oddaje z siebie 100% – sprzedaje wszystko co ma, by tą perłę zdobyć.
  KRÓLESTWO= SKARB TEGO, KTO INWESTUJE W POSZUKIWANIA
 3. SIEĆ PEŁNA RYB
  Wreszcie Jezus pokazuje ostatni obraz pokazujący cel. Jak sieć zagarnia ryby, tak tez będzie na końcu świata. Do momentu paruzji dotrwają zarówno ci, którzy Królestwa poszukiwali i pragnęli, jak i Ci którzy mimo znaków, mimo głoszenia informacji o skarbie przeszli obok…
  Bóg szanuje ludzką wolę. Nie zmusi człowieka do poszukiwania Królestwa. Będzie dawał mapy, drogowskazy. Postawi specjalistów od poszukiwań. Jeśli jednak człowiek nie zechce podjąć wysiłku, to Bóg nie zmusi.
  Bóg wskazuje jednakże na koniec – na efekt różnych wyborów.
  Ci którzy podjęli trud i wytrenowali wolę w poszukiwaniu Królestwa, bez trudu znajda do niego drogę. Wybiorą na końcu czasów ścieżkę prowadzącą do wiecznego szczęścia. Ci zaś którzy całe życie wybierali odrębną drogę. szli w kierunku przeciwnym, także w ostatniej chwili życia wybiorą ścieżkę prowadzącą ku zagładzie.
  Ci aniołowie przychodzący na końcu świata są i dobrzy i źli. W ćwiczeniu o rozeznawaniu duchów św. Ignacy pokazywał jasno, jak łatwo człowiekowi grzesznemu podążyć za podszeptem złego ducha. Jak mocno zły anioł będzie uspokajał serce grzesznika, że dobrze wybrał – wybierając zło.  Tak samo w drugą stronę. Gdy człowiek żyje w łasce uświęcającej, wówczas dobry Anioł uspokaja serce – umacnia w tej drodze. Zły zaś niepokoi…
  Na końcu czasów ci aniołowie będą zapewne działać z wyjątkową siłą i wyrazistością. Ludzie zaś w swej wolności wybiorą – jedni Królestwo, drudzy rozpalony piec. Każdy będzie myślał, że wybrał właściwie…
  KONIEC CZASÓW = LUDZIE ROZDZIELENI NA DWA KRÓLESTWA – JEZUSA I LUCYFERA
 4. Ostatni obraz Jezusa nawiązuje do tego, że droga do Królestwa jest zapisana w Słowie – UCZONY W PIŚMIE to przecież ten, który zna Słowo i w nie się zagłębia. Stary Testament zawiera wskazania które pomagają odczytać Nowy Testament. Cała głębia i kierunek zawarty jest w Słowie. Należy ze skarbca Starego i Nowego Testamentu wyciągać wskazówki i widzieć obraz Boga który z nich się wyłania. Obraz Bożego Królestwa.

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. (Mt 13,44-52)

Jezus też mówi o tym, że można stać się UCZNIEM KRÓLESTWA. Tym, który uczy się rozpoznawać Królestwo Boga w świecie. Uczeń to ten, kto studiuje Słowo.

Przyjdź Panie i uczyń mnie uczniem Królestwa Bożego. Pomóż mi wydobywać skarby ze Słowa.