Tagi

, , ,

Słowo na Niedzielę 24 Listopada 2019

Jezus wisi na krzyżu.

Wokół niego zgromadzony jest tłum, który jest bierny – tylko patrzy. Przyszedł na widowisko. Nie zwraca się do Jezusa.

Są też członkowie wysokiej rady – oni zwracaja się do Jezusa – sączą jednakże jad nienawiści ze swych ust. Drwią z Jezusa.

Są.wreszcie żołnierze, którzy także drwią ale też podejmują działania – podają ocet. Podejmuną działania.

Są też dobry i.zły łotr. Oni wchodzą w dialog z Jezusem:

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”wJezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. (Łk 23,35-43)

Panie, spraw.bym był pokorny jak dobry.łotr i umiał wchodzić z Tobą w dialog Miłości