Tagi

, , , , , , , , , ,

TYDZIEŃ 1

Modlitwa chrześcijańska bywa różnie nazywana:

  • Chrześcijański wschód powie o PRZEBYWANIU z Bogiem
  • Chrześcijański zachód postawi zaś na DIALOG z Bogiem

Różne też definicje modlitwy podawali jej mistrzowie – święci:

  • Jan Vianney – JEDNOŚĆ z Bogiem
  • Karol de Foucauld – myślenie o Bogu z MIŁOŚCIĄ
  • Teresa z Lisieux – KOCHAĆ milcząco

Zawsze jednak ŹRÓDŁEM modlitwy jest sam Bóg. To On ją inicjuje. On zaczyna ten modlitewny dialog Miłości.

Ważne jest też zrozumienie CELU modlitwy. Celem jest PRZEMIANA OSOBY.

Tylko, że tą osobą nie jest Bóg a człowiek. celem jest przemiana człowieka, a nie Boga. To człowiek ma dorastać do powołania.Do Bożej myśli i bożych celów.

Czym powinna być wypełniona modlitwa – jej treść powinna być Biblijna. Zanurzona w misterium Chrystusa. To ze Słowa Bożego powinienem czerpać natchnienie do modlitwy. Biblia opisuje wielkie dzieła Boga. Różne ludzkie postawy. Pokazuje drogi dojścia do jedności z Bogiem.

Modlitwa tez powinna być zanurzona w Trójcy. Pochodzi od Boga, zanoszona jest przez Pośrednika, Jezusa w mocy Ducha Świętego. Człowiek całe życie pielgrzymuje na drogach modlitwy, by wrócić do Ojca, przez Jezus, mocą Ducha Świętego.

Taka jest też kulminacja Eucharystii – Wielka Doksologia – przez Chrystusa, z Chrystusem i W Chrystusie Tobie Boże Ojcze Chwała w Duchu Świętym. To jest CEL i METODA. Tak uczy EUCHARYSTIA w swym CENTRUM.

Bóg tak bardzo pragnie się z nami spotkać. Modlitwa to także swoista odpowiedź na Boże wołanie.

Modlitwa może też być niezwykłym darem. Wtedy jest niezwykła, gdy jest bezinteresowna – za drugiego człowieka. Tego trzeba się także uczyć od Jezusa – kładł ręce i MODLIŁ SIĘ!:

Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”. Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. (Mt 19, 13-15)


Przyjdź Duchu Święty i naucz mnie jak się modlić. Ucz mnie modlitwy Nauczycielu. Ucz mnie Ty, który jesteś NATCHNIENIEM. Ucz mnie Ty,który modlisz się gdy ja niedomagam modlitewnie.