Tagi

, , , , , , , , , , , , ,

TYDZIEŃ 1

Modlitwa – Konstytucja o Bożym Objawieniu opisze ją tak:
„Modlitwa towarzyszyć powinna czytaniu Pisma Świętego, by było ono rozmową między Bogiem, a człowiekiem, gdyż do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, a Jego słuchamy, gdy czytamy boskie wypowiedzi (św Ambroży)”

To Biblia jest źródłem tego ognia. Ona jest płomieniem, który zapala. Modlitwa i praca duchowa powinna przemieniać człowieka. Niezwykłe w dzisiejszym Słowie jest to przeciwstawienie starego i nowego. Tego, czy żyło starsze pokolenie od tego, czym żyje młode. Dwoje przeciw trojgu i troje przeciw dwojgu. Stare pokolenie, to co stare i zatwardziałe przeciw nowemu, przeciw temu co przychodzi.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”. (Łk 12, 49-53)

Modlitwa powinna rozpalać. Dawać płomień i ogień. Nie pozwolić by człowiek osiadł w przeszłości. By się umościł. Ale by był ciągle w drodze ku nowemu. Ku przemienionemu.

Modlitwa Biblijna przebiega przez kilka etapów.

ETAP 1 MODLITWY BIBLIJNEJ

Na samym początku potrzeba przygotowania serca człowieka. Stanięcia wobec Boga w otwartości na zmiany. W pokorze, czci i miłości. Mówienia za Katarzyną ze Sienny:

„Ty Boże, Jesteś, który Jesteś,
spraw bym ja był tym, którego nie ma”

Uznać kim tak na prawdę kim jestem wobec Wszechmogącego Boga odrzucając to co wokół i rozprasza, co nie jest warte tego, by przejęło kontrolę i zniszczyło dialog z kimś tak wielkim jak Bóg.

ETAP 2 OBECNOŚĆ

I tak naturalnie wchodzi się w kolejny etap modlitwy. Świadomość obecności Boga. On „Jest, który Jest” Bóg jest cały czas obecny. Trwa. Czeka na mnie. Chwila ciszy i uświadomienia sobie przed kim stoję. Chcę odpowiedzieć moją obecnością temu, który jest OBECNY.


Panie,

Ty Jesteś, który Jesteś,

spraw bym ja był tym, którego nie ma

Bym się w Tobie zatracił. Zespolił tak mocno, byśmy byli nierozróżnialni. Byś był tylko Ty, jedynie Ty.

Tak mnie złam, tak mnie skrusz, tak mnie wypal Panie, byś został tylko TY.