Tagi

, , , , , , , , , , , ,

TYDZIEŃ 1

Być w chwili obecnej, z pełną świadomością. Być swym sercem tam gdzie jestem. To jest cel pracy duchowej i ćwiczeń duchowych.

Szatan chce zrobić wszystko by nas wystraszyć lub wnęcić z tej chwili pozbawiając łaski chwili i łaski wydarzenia. Nie ma dostępu do naszych myśli ale wie doskonale jak wpływać na nasza wyobraźnię, na nasze uczucia. Jak przywoływać wydarzenia z naszej pamięci.

Szatan wyciąga nas z tui teraz wpływając na myślenie w stylu:

  • czego ja to nie osiągnę,
  • jak dalece awansuję
  • jakim to niesamowitym i wpływowym człowiekiem będę

Niby to pozytywne sprawy. Niezwykłe. Wielkie cele. Ale one zabierają człowieka z tu i teraz. Zabierają szansę na otwarcie się na cud, który przychodzi tu i teraz. Możliwość współpracy z Królem Wszechświata. Szansę na nieporównywalny awans w przyszłości na przebóstwienie, na wejście z tym Władcą w najintymniejszą relację. Współ-królowanie nad światem. Żeby to osiągnąć trzeba tu i teraz podejmować i realizować podpowiedzi tego Króla.

Myśli o przyszłości do których wnęca nas szatan bazują na naszym ego, naszej pysze, na tym co my sami uważamy ze zdobędziemy i to naszymi własnymi siłami. Szatan działa w ten sposób przeciwko po-wołaniu. Przeciwko wołaniu Boga.

To co DZIŚ zasiejesz, to będziesz zbierał w przyszłości. Zmiany, awanse, osiągnięcia wymagają czasu i wysiłku. Wymagają tego by podwinąć rękawy i rozpocząć TU i TERAZ. Tak jak to pokazuje dzisiejszy fragment listu do Koryntian:

Bracia: Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: „Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki”. Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. (2 Kor 9,6-10)

Inna broń szatana atakuje nas strachem. Szatan próbuje wpłynąć na nasze serce strachem by nas sparaliżować. Bombarduje myślami w stylu:

  • to nie ma sensu
  • nic z tego nie wyjdzie
  • nie podołam, jestem zbyt słaby
  • nie dam rady
  • jest tyle przeciwności – nie ma sensu zaczynać

Szatan straszy człowieka. Wkłada w jego usta uzasadnienia do trwania w stagnacji i braku aktywności. Buduje egoistyczne umiłowanie życia, jakie sobie człowiek sam zgotował. Gniazdka, które sobie umościł. Jezus mówi o takich postawach w dzisiejszej Ewangelii – człowiek nie może bać się obumrzeć dla Zbawienia:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”. (J 12, 24-26)

Służyć Bogu – to podejmować wyzwania.

Trzeba być całym w tym, co się robi, korzystając z łaski chwili i łaski wydarzenia.

Jak się modlisz – wejdź do izdebki, zamknij drzwi i bądź z Bogiem sam na sam. Izdebka serca. Nikogo ani niczego nie można tam wpuszczać poza Bogiem.

Gdy wybiegasz w przyszłość planując ją. Rób to tylko w czasie planowania. Gdy jest czas planowania to skup się w całości na planowaniu. Gdy jesteś na Mszy to nie planuj ale uczestnicz we Mszy. Odpoczywasz – odpoczywaj całym sobą. Gdy patrzysz w przeszłość wyciągając wnioski – rób to cały – ale tylko w tym właśnie czasie.

Duchowość powinna dążyć do uporządkowania. Poukładania życia. Dojścia do ładu. Boży zamysł to Raj – harmonia, jedność, ład i porządek. Takie życie daje pokój serca, wydajność w pracy, pewność, uspokojenie i poczucie prawdziwej ludzkiej godności.

Trzeba wykorzystać dar czasu i dar konkretnego wydarzenia z przychodzącą w tym czasie Bożą łaską.


Przyjdź Duchu Święty i pomóż mi żyć łaską wydarzenia i łaską chwili. Daj mi być skupionym na tu i teraz na tym co tu i teraz robię i wykorzystać ten czas i to wydarzenie na maksa współpracując z łaską która Ty mi dajesz. Pomóż mi budować harmonijne człowieczeństwo. Pokój, spokój i pewność na drodze ku Zbawieniu.