Tagi

, , , , , , , , , , , , , ,

TYDZIEŃ 1

Bóg działa w czasie. Daje człowiekowi łaskę chwili. Dar potrzebne mu do przetrwania trudności które go spotykają. Siłę.

Nie znaczy to, że człowiek ma nic nie planować ani też niczego nie wspominać. Chodzi o to by nie żyć strachami przeszłości nie podejmując żadnego ryzyka teraz. Chodzi też o to, by nie żyć marzeniami przyszłości zakładając, że spełni się ona ze względu na nasza „wspaniałość”, nie robiąc teraz nic, by do tej przyszłości doprowadzić.

Jezus pokazuje niezwykły obraz w dzisiejszej Ewangelii:

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”. (Mt 25, 1-13)

Jezus pokazuje, że ważna jest czujność – przygotowanie się na przyszłość. A szczególnie na jeden moment w przyszłości o którym mało kto marzy – ostatnia chwila naszego życia. Roztropność i współpraca z Bożą łaską – to jest klucz do szczęścia na wieki.

Nie można też w drugą stronę – zabezpieczać się na tysiące sposobów zamykając się na Boży głos tysiącem wymówek:

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę7 dołożyć do wieku swego życia?A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą.A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich.Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy (Mt 6,25-34)

Jest jedna rzecz o którą należy się troszczyć – jest nią Królestwo Boże. Wtedy, gdy tak człowiek postępuje – wszystko inne jest mu dodane. Bóg doskonale wie czego nam potrzeba. trzeba się tylko otworzyć na Jego działanie. Bóg troszczy się wówczas nawet o te najtrudniejsze i najciemniejsze chwile. Nawet gdy będą nas wlec przed sądy i oskarżać (Łk 12,12). Nawet wtedy Duch Święty nas o wszystkim pouczy.

Łaska Boga wiąże się także ze specjalnym wydarzeniem. Niezwykłym przejawem tego są wszelkie sakramenty. Widzialne znaki niezwykłej i szczególnej a;e niewidzialnej łaski Boga. Jest wydarzenie chrztu i związana z nią łaska wiary, jest też wydarzenie bierzmowania, pokuty, eucharystii, małżeństwa, kapłaństwa czy namaszczenia chorych. Wydarzenie które wiąże się z niezwykłą, szczególną łaską Boga.

Ale Bóg daje łaski cały czas. Zalewa człowieka strumieniami łask.  Potokiem darów duchowych. Żeby wykorzystać w pełni tą łaskę, trzeba sobie ją uświadomić. Być tu i teraz, gdy ona spływa. Trzeba być otwartym na działanie tej łaski. Człowiek otwarty na Boga i nasycony Bożą łaską spełnia swe posłannictwo w życiu we właściwy sposób. Jeśli człowiek ucieka uczuciami z tego miejsca w przeszłość, czy też w przyszłość zaczyna żyć uczuciami i wyobraźnią. Łaska wiąże się z danym czasem i danym wydarzeniem, nie z marzeniami, czy z rozdrapywaniem błędów przeszłości.


Przyjdź Duchu Święty i naucz mnie dobrze wykorzystywać łaskę chwili i wydarzeń, które maja miejsce w moim życiu. Daj mi światłe oczy serca bym umiał dostrzegać Twą łaskę. Daj mi też umysł który pozwoli mi być świadomym w danych chwilach i wydarzeniach, być tu i teraz. W danym czasie i miejscu, nie wybiegając w przeszłość i przyszłość uciekając od tego co tu i teraz. Daj mi się wpatrywać w jedną chwile z przyszłości – w ostatnią chwilę mojego życia, bym wówczas był w pełni świadom niezwykłego wydarzenia i związanej z nim łaski. Ostatniej szansy. Decyzji po której nie będzie już odwrotu.