Świadectwo to dar. Odwaga to łaska Boga. Bóg wychowuje człowieka do składania świadectwa. Św.Szczepan był przepełniony tą łaską – Duchem Świętym

(Mt 10,17-22) Jezus powiedział do swoich Apostołów:„Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.

Weź Mamo I przyjmij całą wolność moją wolę moją pamięć I rozum. Weź wszystko to co mam I posiadam. Z ręki Boga przez Twoje dłonie wszystko to otrzymałem I Bogu przez Twe ręce chce to oddać. Ty Mamo, która, znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszystkim. Przynieś tylko Miłość I Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.