(J 1,1-18)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Bóg jest SŁOWNY. Jeśli wypowie jakieś SŁOWO to on się staje. Nigdy nie powraca do Boga bezowocne. Zatem jeśli Bóg wypowiedział SŁOWO w Raju, które zapowiedziało Zbawienie, przez Nową Ewę. Gdy tyle razy zapowiadał Mesjasza, który odkupi swój lud, to w końcu to SŁOWO SIĘ UCIELEŚNIŁO.

Bóg jest przedwieczny. Nie ma początku ani końca. Jest też ponad czasem. To Słwo było od zawsze w Bogu. Jednak dla człowieka miało w historii swój początek i swe wypełnienie. W ludzkim pojmowaniu czasu od samego początku, od stworzenia człowieka jako istaty wolnej Bóg był gotów na to, że człowiek może upaść. Miał w sobie to SŁOWO o ODKUPIENIU. Gdyby Bóg nie zakładał, że człowiek jest zdolny do upadku, wówczas człowiek nie miałby PEŁNI WOLNOŚCI.

Bóg STWARZA SŁOWEM. Zapowiada SŁOWEM. Nadaje SŁOWEM IMIĘ. Powołuje SŁOWEM. Wszystko am swoje korzenie właśnie w SŁOWIE i bez SŁOWA BOGA nic się nie staje.

Słowo BOGA jest OŻYWCZE. Bóg nie zabija. Bóg swym słowem stwarza. Stwórcze Słowo prowadzi ku Światłu. Zawsze ku górze. To słowo złego ducha jest kuszące, odbiera pewność, odbiera zaufanie do Boga. Odbiera też z czasem życie. Bo grzech i słuchanie złego ducha prowadzi ku śmierci. Ku ciemności.

Bóg działa przez SŁOWO zapowiedzi. Bóg przygotowuje przez SŁOWO. Zatem naturlane było, że posłał przed przyjściem Jezusa SŁOWO – GŁOS WOŁAJACEGO NA PUSTYNI. Posłał Jana, by swym SŁOWEM zaświadczył o Jezusie. By przygotował ludzi an wsłuchanie w SŁOWO WCIELONE!!! By ludzie mogli wsłuchać się w samego Jezusa.

To SŁOWO TYM, KTÓRZY UWIERZYLI pozwala stac sie DZIEĆMI BOGA!!!
Bóg dał człowiekowi wolność i tą wolność szanuje. Człowiek może Boga poznać lub odrzucić. Podążyć za JEgo Słowem lub się mu sprzeciwić. Dlatego tak wielu Boga nie poznaje… Bóg przychodzi do swej włąsnosći a ludzie Go nie poznali… W swej wolnośći wybrali coś innego. Inne słowa, życie, wołania… Nie te które płynęły z ust BOGA!

My rodzimy się z BOGA w ŁONIE MATKI! Stajemy się przez chrzest wpsółbraćmi Jezusa. Nieprawopodobne łaski otrzymujemy od Boga przez to że dokonało się wcielenie Syna Bożego. Bóg nadobficie wylewa na nas ogrom łask i darów. Przez ręce Matki wciąż nas obdarowuje – obsypuje swym błogosławieństwem.

NARODZENI Z BOGA!!! Przez chrzest…! Nieprawdopodobna tajemnica działania Boga.

Matka SŁOWA prowadzi nas do tego SŁOWA. Ona swoim SŁOWEK odpowiedziała na wezeanie BOGA. Stała się nową EWĄ. Rajem Boga, w którym stwarzane jest NOWE STWORZENIE.

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją, wolę moją pamieć i rozum. Weż wszytko to co mam i posaidam. Z reki Boga przez Twoje dłonie wszystko o otrzymałem i Bogu przez twe ręce pragnę to oddać. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszytkim. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wsyatrczą.