Tagi

, , , , , , , , , , , , ,

Niesamowite są słowa Jezusa.

O COKOLWIEK byście prosili w imię moje OJCA, TEN WAM DA.

Jezus wie, że ludzie proszący szczerze w Jego imię będą pragnęli darów związanych z Miłością.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”. (J 16,23b-28)

Ojciec obdarowuje sposób NADOBFITY, tych, którzy zawierzają Mu przez Syna. Proście w imię Jezusa, a otrzymacie, aby RADOŚĆ BYŁA PEŁNA. Bóg pragnie naszego szczęścia, naszej radości, czyli tego byśmy byli BŁOGOSŁAWIENI – szczęśliwi i radośni. Jezusa nie proszą ci, którym się wydaje że wszystko mogą, ze wszystkim sami sobie poradzą. Proszą ci, po których policzkach nieraz płyną łzy bezsilności, proszą ci, którzy mają puste ręce. Proszą Ci, którzy noszą na swych barkach ciężkie jarzmo, przygniatające ich do ziemi.

Jezus pokazuje, że będziemy tak jak On wołać do Ojca – ABBA – tatusiu. Zrozumiemy, że On nas kocha szaloną miłością – jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Przez wzgląd na naszą zażyłą relację z Synem, wysłucha nas. Relacja z Synem uczy nas relacji z Ojcem. To Jezus uczy nas modlitwy Ojcze Nasz. Abba. Uczy nas wołać do Boga – „Tatusiu”.

Wołanie do Ojca przez Syna rozpoczyna się po odejściu Jezusa – Jego W-niebo-wstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego. Jezus przyszedł na świat we Wcieleniu, spełnił misję – Zbawił Świat- i znów wraca do domu.

Jak tam w Niebie musi być pięknie. Dom wypełniony Miłością, bez cierpienia, bez grzechu. Pełen pokoju. Pełen troski o drugiego człowieka. Wypełniony radością. Świat uśmiechu, pomocnej dłoni, spojrzeń, których nie trzeba się bać, słów, które nie ranią. Świat w którym człowiek jest wyniesiony do godności Królewskiej, bo Jezus w ludzkim Ciele zasiada po prawicy Ojca.  Tam wszyscy już rozumieją, że:

Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy jest straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Połączyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga:
On zaś jest najwyższy.

(Ps 47,2-3.8-10)

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją, wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszystko to co mam i posiadam, z ręki Boga wszystko to pochodzi – On to wszystko mi dał, bo mnie tak bardzo kocha. Ty, Mamo, znasz wolę Taty, zarządzaj tym wszystkim według Jego woli. Rozporządzaj moim życiem, by stało się darem doskonałym na ołtarz Boga w Niebie.

Proszę OJCA, przez Twe wstawiennictwo MAMO, w IMIĘ JEZUSA, Twego Syna, o MIŁOŚĆ i ŁASKĘ, a one w zupełności mi wystarczą. Proszę o uleczenie z egoizmu, z moich chorób ducha i ciała. O Miłość i Łaskę owocującą PEŁNIĄ RADOŚCI. Przez Miłość i Łaskę spraw aby radość była pełna!