Tagi

, , , , , , , , ,

Niedługo Kościół będzie wspominał wstąpienie Pana do Nieba – do domu Ojca. Stamtąd On przyszedł i tam też powraca. Ostatni raz Jezus będzie widziany w swoim ciele. Jezus wiąże z tym wydarzeniem kolejne – niezwykłe – Zesłanie Ducha Świętego. Jeśli nei pójdę do Ojca, to Duch nie zostanie wam dany. Innym niesamowity aspektem Wniebowstąpienia jest to, że Jezus zabrał do Nieba ze sobą ludzkie ciało – wstępuje do Nieba w ciele człowieka – co prawda uwielbionym, ale ciele człowieka. I właśnie tak ZASIADA NA TRONIE obok Ojca!!! Bóg wywyższa człowieczeństwo – wywyższa je do godności KRÓLEWSKIEJ. Sadza człowieka w osobie Jezusa Chrystusa na tronie w Niebie!

Psalm z tego dnia jest pełen radosci – mimo, że Pan odchodzi. Urodził się Kosciół, przyjdzie Duch… (Ps 47) – „Pan wśród radości wstępuje do nieba”

Wcześniej JEzus pokazywał im, że rzeczywisćie bierze ze sobą ludzką naturę do nieba. Że Jego ciało uwielbione to ciało człowieka. Ukazywał się im przez 40 dni – głównie w Niedziele ucząc ich nowego rytmu Kośćioła – poazujać że pragnie cotygodniowych niedzelnych spotkań. Zasiada z nimi do stołu, odczuwa głów, je wobec nich. Mówi też otwarcie że już niedługo wróci do Ojca, by mógł przyjść Duch Święty. (Dz 1,1-11).

Gdy już przygotował Kościół – jego fundamenty. Gdy Kościół jest gotowy na przyjecie Ducha, wówczas na ich oczach unosi się do Nieba i obłok zabiera Go im z przed oczu…

W czasach Jezusa wierzono, że podziemia, oceany zamieszkują złe duchy, Niebo zamieszkuje Bóg i dobre duchy, a na ziemi toczy się ciągła walka. Jezus zabierajać ludzkie ciało W GÓRĘ – do Nieba, uświęca je. Wprowadza na powrót od Raju, do miejsca Królowania. Jezus jest Panem i Królem. Jezus przez cały czas swej publicznej dziąłalnosci był widziany jako Pan. Pan żywiołów, pan zdrowia, życia i śmierci. Rozkazywał, powoływał, wywoływał, wyciągał. Panował nad wszelkimi aspektami świata widzialnego i neiwidzialnego. Rozkazywał także złym duchom. Zstąpił do otchłąni po swej śmierci by wydobyć stamtąd Adama. Jezus jest PANEM także szatanów. Nie ma równorzędności. Walka zła i dobra jest za przyzwoleniem Boga. By człowiek miał wolność wyboru. Dlatego też Bóg nigdy nie dozwala na takie pokusy, w których wolność człowieka jest przekraczama, których człowiek nie bylby w stanie odprzeć. Wszystkie potęgi, stworzenia są Mu poddane. Jezus wszystko przenika!

Wstępuje do Nieba i zasiada po prawicy Ojca. Tam też sadza całą ochrzczoną ludzkość. Bo chrzest nas w Niego włącza. Jesteśmy jednym krzewem winnym, jedną latoroślą, członkami jednego organizmu. On jest Głową Kościoła, a my jego członkami. I On zasiadł po prawicy Majestatu Boga.

Przebóstwienie, ciało uwielbione – to ejst nadzieja dla nas wszysktich. To jest nasza przyszłosć. Nie ma złego losu, fatum, przewagi złęgo ducha nad Jezusm. Trwajac w Nim siedzimy już w zasadzie na tronie w Niebie. rwajc w tym co oznacza chrzest nie mamy sie czego obawiać!!! Niesamowita andzieja, droga, przyszłość. Piekło nic nie może zrobić, jeśli On im na to nie pozwoli. On jest Panem Niebios i Raju i On może nas tam wprowadzić w naszym ciele uwielbionym. Dlatego tak ważne jest trwanie w łasce uświęcajaćej. Trwanie wciąż u wrót raju w oczekiwaniu aż Pan zdecyduje się ans zabrać z tego swiata do tego lepszego.

Wszystko się przed Nim ugina, a On sie przepasał w Wieczerniku i uklęknał przed człowiekiem by umyć nogi – by wykonać czynność ostatniego ze sług!!! Prawdziwa Miłosć nie potrezbuje reklamy, bilboardów, nie potrzebuje wykrzykiwać. Ona broni się sama. Potrafi uklękność w majestacie swej potęgi przed słabym człowiekiem i umyć mu nogi.

Jego serce drży o każde uderzenie mojego serca, bo tak pragnie mnie mieć przy sobie w Niebie. Jezu cichy i serca pokornego uczyń serce moje na wzór serca Twego. On władca Wszechświata prosi mnie z drżeniem, bym ja zechciał Mu oddać swoje serce…!

Jezus ukrył się w ym niezwykłym pokornym pokarmie – Chlebie Eucharystycznym. Tam można Go przyjąć dotknać, zjednoczyć się z Nim.

Weź Mamo i przyjmij całą woność moją, wolę moją, pamieć i rozum. Weź wszystko to co mam i posiadam. Z ręki Boga to wszystko pochodzi i Jemu to przegne oddać przez Twoje matczyne dłonie. Ty Mamo znasz wolę Ojca wobec mnie – rozporządzja tym wszystkim i wydoskonal to jak dar miły Bogu. Weź to wszystko i przemieniaj.

Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.