Tagi

, , , , , , , , , ,

Św. Ludwik przedstawia w punkcie 43. cały fundament Nabożeństwa oddania się w Najświętszą Niewolę Maryi. Proste i konkretne:

Powiedziałem, że owo nabożeństwo polega na pełnieniu wszystkiego z Maryją, w Maryi, przez Maryję i dla Maryi. (pkt 43. „Tajemnica Maryi” św. Ludwik)

Trudno pojąć odwieczne Słowo gdy nie robi się tego wraz z Nią, która przyjęła Słowo obietnicy, w pełni się Mu oddała i w Jej łonie poczęło sie Wcielone Słowo. Ona karmiła przez pępowinę Wcielone Słowo a po anrodzeniu opiekowała się Nim. Maryja i Józef przekazywali Jezusowi wiarę, przekazywali Słowo Boga. Potem w pierwszysch krokach publicznej działalności to właśnie SŁOWO posłuzyło Jezusowi do obrony przed Szatanem… Gdy otwierał usta zaczynał „Napisane jest…”

Od Słowa do czynu. Tak uczy Maryja Matka Słowa:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. (J 1,1-18)

 

Weź Panie przez ręce Maryi CAŁĄ WOLNOŚĆ MOJĄ, zabierz moją wolę, rozum, pamięć. Weź uczucia i emocje. Weź Panie przez ręce Matki moje relacje, telenty, umiejetności, pragnienia, marzenia, wszystko to co mam i posiadam. Z twojej ręki to pochodzi Panie, Słowo Odwieczne. Weź to wszystko przez ręce Matki. Niech Ona, Matka Słowa, która zna Twoją wolę, rozporządza tym wszystkim.

Pośredniczko Łask, przynieś proszę Miłośc i Łaskę a one w zupełności mi wsyatrczą.