Tagi

, , , , , , , , , , ,

Jezus dziś mówi niezwykłe słowa – mocne i wyraziste. Dotyczą one współdziałania z Duchem Świętym.

Najpierw odnosi sie do świadectwa człowieka. Świadectwa które jest prawdziwe tylko w mocy Ducha. Duch Święty daje siłę do świadectwa – ta myśl spina dzisiejszą perykopę. Najpierw połączenie świadectwa i drogi do Nieba:

Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych;
kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.

Bardzo konkretne słowa i dwie spolaryzowane – przeciwstawne – postawy człowieka. Albo się przyzna, albo się wyprze. Jezus nie chce nikogo letniego. Pragnie by człowiek był dojrzały i konkretny w swej wierze. Letnich porówna kiedyś do letniego pokarmu – nijakiego – takiego, który chce zwymiotować z ust!

Potem Jezus pokazuje drugą z prawd. Możesz powiedzieć coś przeciw Jezusowi. Walczyć z Jezusem. Wykrzyczeć. Ale ciekawe – że mówienie przeciw Duchowi Swiętemu jesy już nieodpuszczalne. Gdy człowiek zajdzie tak daleko i zacznie Duchowi Świętemu zarzucać zło, wówczas całkiem się zatraci. Zacznie Miłości zarzucać zło. W jego ustach i słowach będzie się wyrażało królestwo Lucyfera. Jezus mówi też to w kontekście oskarżycieli Jego Świadków:

Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone.

Człowiek bluźniący wobec Ducha Świętego wchodzi na ścieżkę zabetonowania serca – takiej zatwardziałości, z której prawie nie da się wydostać. A człowiek który przyjdzie w pysze powie bogu NIE. Nie zwróci się do Ducha Świętego po pomoc.

I na koniec Jezus zamyka klamrę tej perykopy pokazujac, że świadectwo pochodzi od Ducha Świętego i to w Duchu Świętym ma swoje źródła:

Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć”.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć”. (Łk 12, 8-12)

Doskonałym podsumowaniem i streszczeniem tego Słowa jest Aklamacja przed Ewangelią:

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie. (J 15, 26b. 27a)

Święty PAweł w liście do Efezjan pisze zachwycony postawą swiadectwa swoich adresatów. Przypomina im, że świadectwo rodzi się z Ducha Świętego. Ponadto rozwój duchowy – schodzenie w głębiny ducha także dokonuje się w asyście Ducha Świętego.

Bracia: Usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. (Ef 1, 15-23)

Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień…

Przyjdź Duchu Święty i poprowadź mnie właściwymi ścieżkami. Drogą wzrostu i duchowego rozwoju. Drogą prawdy, nadziei i Miłośći.