(Mt 11, 25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Cieszcie się że wasze imiona są w niebie – tak mówi Jezus do swych uczniów, a potem pojawia się eksplozja radości Jezusa