Jak zbudować nowe serce i nowego ducha.

O tym mówi dzisiejsza Liturgia Słowa. I czytanie pokazuje kontrasty między dwiema drogami i różnymi postawami człowieka. Ewangelia skupia się bardziej na samym procesie przejścia od Ciemnosci ku Światłosci.