Tagi

, , , , , , , , ,

Bóg poprowadzi przez mrok, po omacku drogą próby wiary. Cały świat ejst ukrzyżowany – także ludzka wiara i modlitwa odczuwają elementy krzyża. Bóg każdego wysłuchuje i obdarza darami. Ale On nie może dać zła. Wysłucha i jeśli nasza prośba jest zgodna z Jego wolą to da nam dobro o które prosimy. Gdy prośba prowadzi ku zęłmu, On nas oczyści i naprostuje. Podstawą jest szczerość, wytrwałość i wierność…

Dzisiejsze Słowo pokazuje modlitwę ukrzyżowaną – wytrwałą mimo poczucia posuchy. Słowo pokazuje Esterę modlacą się w głębi duchowego mroku, z sercem pełnym płomieni…

Abraham przez to przeszedł, Maryja, Józef … Droga przez krzyż…

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją,
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk swoich. (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8)