Tagi

, , , , , , ,

Słowo na 13 Listopada 2019

Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. (Łk 17,11-19)

Jezus idzie do JEROZOLIMY, w stronę Golgoty. Idzie ku celowi swej ziemskiej wędrówki, by zbawić ludzi. Przechodzi przez pogranicze – Galilei i Samarii. Dlaczego autor biblijny to zaznaczył. Galilea – ziemia żydów – tych, którzy znali Jezusa. Tam żył, tam był znany. Samaria, ziemia obca, świat Samarytan, którzy żyli w złych stosunkach z Żydami. Pogranicze.

Jezus wchodzi do wsi, a na przeciw niego wychodzi dziesięciu trędowatych. Zarówno samarytan jak i galilejczyków. Proszą go o uzdrowienie z trądu.

Jezus zgodnie z literą prawa mówi, by poszli do kapłanów, którzy mogą osądzić czy są zdrowi. Oni idą. Mimo że wiedzą, ze nadal są chorzy. Wierzą. Wszyscy wierzą. Samarytanie idą do Świątyni w Jerozolimie, pokazać się żydowskim kapłanom. Galilejczycy idą do świątyni.

W drodze zostają oczyszczeni – uzdrowieni.

Zauważają to. Nawet jeśli sami tego nie zauważyli, to ten jeden krzyczący z radości na pewno im to uświadomił.

Pobiegł podziękować. Jeden z dziesięciu. Zaledwie jeden. Samarytanin! Poszedł podziękować Jezusowi.

Jezus dostrzega jego dziękczynienie. Ale pyta o pozostałych. To ten jeden uznał w Jezusie prawdziwego kapłana.

Przekroczył pogranicze starego i nowego testamentu. Tamci poszli do Jerozolimy. Pozostali w tym co stare. Samarytanin oddał chwałę BOGU!

A przecież tamci szli do domu Boga, do świątyni. Jednak to tu jest BÓG. To tu jest Syn Boży – Jezus.

Panie – daj mi iść ku nowemu stworzeniu. Daj mi dar nawrócenia – uzdrowienia z trądu i wejścia na ścieżki nowego życia. Przemień me serce. Wlej w nie postawę dziękczynienia i uwielbienia – oddawania chwały Bogu.