Tagi

, , , , , , , , , , ,

ęTYDZIEŃ 1

Prawdziwe nawrócenie. Szczere i dogłębne nawrócenie wymaga pokory jako budulca. Mówi o tym dzisiejsza ewangelia:

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Pan do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste”. (Łk 11, 37-41)

Bóg spogląda na wnętrze człowieka. Na serce i intencje człowieka. Nawet gdy na zewnątrz jest nieporadny, nie pociąga świata, nie błyszczy, to jego wnętrze może być jak sala wyłożona tysiącami diamentów.

Nawrócenie wymaga spojrzenia wgłąb siebie, z pokorą, kto to zrozumie stanie się prawdziwie szczęśliwy, bo przeżyje prawdziwe nawrócenie serca. Bóg widzi prawdę. Widzi poza zasłony. Widzi wnętrze człowieka. Chce bardzo by człowiek spojrzał na siebie właśnie w takim świetle – w świetle prawdy z pokorą. Wtedy serce topnieje, w człowieku wraca pierwotna harmonia z Raju, a wszyscy szatani uciekają w popłochu. Stworzenie jest w promieniach Słońca – przed obliczem swego stwórcy. Spokojny i radosny człowiek jest pełen spokoju z poczuciem spełnienia.

To czego najbardziej nieznosi duch nieczysty to właśnie pokora i miłość, ubóstwo i poddanie się w zależność Ojcu. Szatan ucieka w popłochu przed KRZYŻEM, który jest wyrazem najwiekszej miłości zbudowanej na pokorze, totalnym ogołoceniu i poddaniu się woli Ojca do samego końca. Bóg przychodzi do duszy pokornej przepasany w prześcieradło i obmywa nogi. Czystemu bowiem wystarczy nogi umyć… Czystemu dzięki stawaniu w prawdzie, dzięki Słowu, które zakiełkowało w sercu.

Konfesjonał, strach przed spowiedzią, niewygoda i niesmak myśli odpychajacych od kratek konfesjonału wymagają UPOKORZENIA. Stanięcia w prawdzie wobec misterium grzechu i miłosierdzia Boga. Kto się upokorzy, podejdzie POMIMO tego wszystkiego do konfesjonału i stanie w prawdzie, ten odchodzi oczyszczony.

POKORA i ZAUFANIE. Spowiedź to wołanie: „Jezu ufam Tobie”. A piekło czmycha w popłochu.

Sakramenty zrodziły się z krzyża. Jezus oparł sakramnety na pokorze – szczególnie widoczne to jest w sakramencie pokuty i pojednania. Tylko przez upokorzenie i prawdę można wejść w pojednanie z Bogiem. Bo tylko przez pokorę można się z serca pozbyć „pasażerów na gapę” – złych duchów.

Nawrócenie stoi na trzech filarach:

  • zmiana sposobu myślenia i wartościowania otaczającej rzeczywistości
  • zmiana kirunku, zmiana drogi którą się idzie
  • zmiana czynów, działań – zmiana postępowania człowieka

Pycha i wyniosłosć to droga ku zgubie:

Bracia: Ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: „Sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie”. Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych stali, się głupi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (Rz 1, 16-25)

„Matko Boga, uproś dla mnie, abym wszystkie moje grzechy dobrze poznawał, serdecznie za nie żałował i szczerze się z nich spowiadał. Amen”