Tagi

, , , , , ,

TYDZIEN 1

Eucharystia uczy modlitwy ukrzyżowanej. Pokazuje jak niezwykła jest modlitwa wpisana w Krzyż. Eucharystia to przecież wejście w Misterium Paschy Chrystusa. Autentyczna chrześcijańska modlitwa musi nosić znamiona krzyża. Musi być ukrzyżowana. Człowiek przez modlitwę rodzi się na nowo, odrzucając starsgo człowieka:

  • porzucając grzechy – ciężkie, ale i lekkie, powszednie
  • krzyżuje leniwego człowieka i staje się nowym, gotowym do działania przez służbę drugiemu
  • walcząc z rozproszeniami i krzyżując swe zmysły, cielesność i wyobraźnię,
  • skupiając się na celu i odrzucając to co przdszkadza

Eucharystia wyznacza kosztowną drogę – ale drogę ku głebi – prawdziwej głębi medytacji i kontemplacji.

WIERNOŚĆ – prowadzi na sam szczyt – modlitwy – szczyt GOLGOTY… Toczasem dopiero początek – początek cidmnej nocy , bo na szczycie Golgoty ciężko jest się utrzymać.


Duchu przyjdź z darem Wytrwałości i pokory