Tagi

, , , , , , , , , , , ,

TYDZIEŃ 1

Tylko zniechęcenie jest przegraną. Tylko poddanie się w drodze ku Zbawieniu. Zawrócenie z drogi. Zniechęcenie w modlitwie…

Szkołą wytrwałości w modlitwie jest Eucharystia. Jest też ona szkołą samej modlitwy. A modlitwa to pożywka – to tlen – dla naszego trwania przy Bogu.

Eucharystia, liturgia godzin, modlitwa Słowem Bożym – to najbardziej autentyczne modlitwy chrześcijańskie, bo są zanurzone w misterium Chrystusa. W Słowie którym On jest, w jego paschalnej ofierze. Cisza Eucharystii, Cisza kontemplacji, ten moment gdy człowiek uświadamia sobie, gdzie jest i przed Kim stoi. Eucharystia w wielu wymiarach uczy nas modlitwy:

  • Pokazuje jak trwać i przebywać w obecności Boga podając tą Obecność w mnogości znaków i symboli
  • Uczy dialogu modlitewnego z Panem. Słuchania Słowa i odpowiadania na to Slowo
  • Pokazuje niezwykłą drogę ZJEDNOCZENIA z Bogiem w Komunii Świętej. Pokazuje jak wejść w tą jedność ciałem, umysłem i duchem.
  • Uczy postaw modlitwy
  • Pokazuje cud wspólnoty i relacji – Obecności Boga w drugim człowieku
  • Wskazuje na przemianę – rozsyła człowieka do nowych zadań i realizacji powołania
  • Pokazuje jak kontakt modlitewny z Bogiem potrafi umocnić

Eucharystia w swej głębi jest jednakże ofiarą KRZYŻA. Wejściem w głębię Paschy Chrystusa. To modlitwa ukrzyżowana.

Modlitwa wymagająca. Ogołacająca. Wskazująca na pokorę ubóstwo i zależność d Boga. Na te cechy do których tak mocno odnosi się Jezus w dzisiejszej Ewangelii:

Jezus powiedział do swoich uczniów:” Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali:” Któż więc może być zbawiony?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr rzekł do Niego: ” Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”. (Mt 19, 23-30)

Modlitwa powinna prowadzić do decyzji. Do zmian w życiu. Do podejmowania powołania. Do odkrywania powołania jeszcze głębiej.


Panie przyjdź w mocy Twego Ducha i naucz mnie modlitwy. Pokaż mi jak mam się modlić i jak wzrastać na drodze modlitwy. Pomóż mi jak najczęściej uczestniczyć w Eucharystii i tam uczyć się modlitwy – czerpać z tego złotego wzorca modlitwy. Czerpać i naśladować.