Tagi

, , ,

TYDZIEŃ I

Pustynia to droga oczyszczenia. Uwalniania.

Bóg wyprowadza człowieka na pustynię w to doświadczenie ogołocenia z wszystkiego, by człowiek wreszcie skupił swój wzrok na Tego, który Jest. Który jest ciągłe obok. Na Obecnego. By człowiek wreszcie nauczył się:

 • skupiać uwagę nie na ludzi, ale na Tego, który poprzez ludzi przychodzi
 • wzywać Ducha Świętego i wsłuchać się w Tego, który przychodzi
 • rozeznawać co jest dobre a co złe

Pustynia ma w sobie wiele znaczeń:

 • Jest to miejsce spotkania z Bogiem
 • Jest to miejsce kuszenia, osamotnienia, sytuacji granicznych, przestrzeń krzyża

Z kontemplacji krzyża rodzą się właściwe postawy do przeżywania pustyni. Krzyż wprowadza kryteria podziału i wyboru. Stawia granice między:

 • ciemnością, a światłością
 • fałszem i prawdą
 • nienawiścią i miłością
 • pożądliwością, a czystą miłością
 • śmiercią i życiem
 • niewolą i wolnością

Krzyż to najskuteczniejsze narzędzie rozeznawania. Krzyż pozwala odróżnić drogi, dokonać wyborów. Oczyścić intencje. Kluczem jest wierność i wytrwałość.

Panie udziel mi Ducha swego. Przynieś łąskę wierności i wytrwałości w tym co wybieram. Także w doświadczeniu pustyni