Tagi

, , , , , , , , , ,

FUNDAMENT

Drogą rozwoju człowieczeństwa. Drogą wzrostu i przemiany jest uporządkowanie uczuć. Uczucia można uporządkować poprzez pasyjność i maryjność.

Pasyjność, rozważanie męki Pana pozwala wejść w głębiny objawienia Miłości. W samą głębię tego jak bezgraniczna jest Miłość Boga do człowieka. Jezus na krzyżu pokazał Miłość w całej pełni – ubóstwo, pokorę i zależność. Poszedł jeszcze dalej. Oddał się nam ludziom w ręce, byśmy z Nim zrobili co zechcemy. W Jerozolimie oddał się fizycznie, dziś oddaje się każdemu z nas w czasie Eucharystii. Uczestnictwo w tej męce pozwala oczyścić uczucia i miłość.

Dlaczego?

Bo Jezus od domu Łazarza przez, Ogorójec, sądy aż po krzyż przeżywa różnego rodzaju kuszenia. Nęcące i straszące. Kuszenia starajace się wytrącić Go z drogi do celu ostatecznego. Ale nie daje się zastrzaszyć. Pokazuje Miłość mocną, stałą, wierną.

Jezus pokazuje Miłość, która trwa do końca. Czeka do końca na spotkanie z Ojcem. Pozornie pozwala na to, by zło zatriumfowało na pewien czas.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”. (Mt 13, 24-30)

Pasja to:

  • źródło życia,
  • źródło Miłości na ziemi,
  • źródło Ducha Pańskiego,
  • źródło Miłości osobowej

Jej głębię można odkrywać rozważając Słowo dotyczące tamtych wydarzeń, medytujac Drogę Krzyżową czy Gorzkie Żale, ale także wchodząc w głębię Eucharystii. W Eucharystii ta męka zostaje nam dana z całą mocą. Aby Eucharystia nas wprowadzała w Mękę Pana trzeba w niej uczestniczyć na serio, w sposób świadomy i ze stałym pogłębianiem swojej świadomości.


Przyjdź Duchu Święty i pomóż mi wejść w głębię rozważania Twojej męki. Uzdrawiaj i oczyszczaj moje emocje i uczucia. Pomóż mi iść wytrwale przed siebie ku wyznaczonemu celowi, ku spotkaniu z Bogiem