Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

FUNDAMENT

Fundament pokazuje drogę oczyszczenia i udrowienia uczuć. Żeby dojśc do pełni człowieczeństwa – do świętości – trzeba się wpatrzeć w tych, którzy już tam doszli. Wszystkich, których wymianimy w Kanonie świętych chrakteryzują dwa rysy. Są to pasyjność i maryjność.

Druge spostrzeżenie, które się nasuwa jest takie, że tam, gdzie zły duch atakuje i w kończu dokonuje zniszczenie, tam zaczyna się upadek czystości serca. Czystej i pięknej miłości do innych ludzi. Wykorystywania szansy na miłość jaka jest zaszczepiona w człowieku od samego momentu stworzenia.

CZYSTOŚĆ TO POSTAĆ MIŁOŚCI.

MIŁOŚĆ TO JEDYNY GWARANT CZYSTOŚCI.

Czystość jest tym większa i pięknejsza im większa jest miłość, im bardziej ktoś kocha. Im więksa jest Miłość. Największą i najczystszą Miłością jest sam Bóg. Zatem jeśli skieruje się swoją miłość w stronę Boga, to także ludzka czystość z czasem potrafi przejść wszelkie wybrażenia.

Czystość taka staje się w końcu:

  • ubóstwem
  • posłuszeństwem i zaleznością
  • pokorą

Dziś w świecie jest ogromny chaos w dziedzinie uczuć. Walka odbywa się już nie na poziomie ciała i broni palnej, ale głębiej, na poziomie definicji pojęć i interpretacji. Dlatego dziś kusiciel wyjątkowo ciężko atakuje i  wielu wypadkach wygrywa. Każdy człowiek we współczesnym swiecie ma problem z czystością w mniejszej lub większej mierze.  Trzeba od siebie bardzo wiele wymagać, żeby trwać jak skała w harmonii i nie dać się wytrącić z równowagi. Człowiek współczesny wyjątkowo mocno musi wracać do CELU:

Człowiek stworzony jest do Miłowania, Stworony jako szansa Miłości, odbiera Bożą Miłosć jako wyznanie i ma na nią odpowiedzieć.

Szczyt czystości i intensywności Miłosci miał miejsce we Wcieleniu. Miłość stworzenia skupiona w Maryji – Niepokalanie Poczętej, spotkał się ze szczytem Miłości Boga w Duchu Świętym. Spotkanie Miłości stworzonej i niestworzonej przynoisło światu Zbawiciela.

Ludzkość ujrzała szczyt Miłości – pokory, ubóstwa i zależności od Ojca:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”. (Mt 13,16-17)

Wybuch spotkania dwóch Miłosci owocuje – owocem jest Jezus Chrystus – Syn Boży i Syn Ludzki. Bóg Człowiek.

Tu włąśnie w sercu Maryji i w sercu JEzusa kryją się waszystkie skarby człowieczeństwa. Droga niezwykłej czystości. Wszelkie szanse człowieczeństwa realizują się własnie tutaj.

Pasyjność i maryjność, dwie wielkie wskazówki w życiu wewnętrznym które pomagają niezwykle skutecznie dotrzeć do celu ostatecznego.


Panie przyjdź i napelnij moje serce Twoją obecnością, Twoją Miłością. Ucz mnie duchowego wzrostu i harmonizowania mojego człowieczeństwa. Wracania do początków, do celu ostatecznego. Chodzenia drogą pasyjności i maryjności ku świętości.