Tagi

, , , , , , ,

FUNDAMENT

CEL – to chwała Boga.

Św Ireneusz powie:

„Chwałą człowieka jest Bóg, zaś chwałą Boga jest ŻYWY człowiek. Żeby człowiek żył, rozwijał się i był szczęśliwy.”

Człowiek jest adresatem i odbiorcą wszystkich Bożych działań na Ziemi. Bóg jest w centrum Wszechświata, a adresuje swoje drogi, plany, działania do każdego człowieka zanurzonego w ogromie tego Wszechświata. Zatem wielkość człowieka to być w Bogu. Być w jedności z Wszechmocnym. Dojść do Boga, poznać Go, pokochać Go, i ofiarować się Jemu wielbiąc Go i służąc Mu. Sensem prawdziwego człowieczeństwa jest czerpanie pełnymi garściami z darów Boga. Brać z Boga – życie, radość, wartości, pełnię – brać wszystko – by rosnąć w Miłości.

Nawet Aniołowie są posłani po to by SŁUŻYĆ LUDZIOM W DOJŚCIU Do ZBAWIENIA. Nieprawdopodobne skupienie Boga na Zbawieniu człowieka. Niepojęta wielkość osoby ludzkiej. Wszyscy Aniołowie kłaniają się naturze ludzkiej ze względu an Jezusa Boga-CZŁOWIEKA.

Nawet sam Bóg służy człowiekowi podnosząc go do nieprawdopodobnej godności. Jezus schyla się przed człowiekiem i umywa nogi. Jak ostatni ze sług. Najmniejszy z małych.


Panie ucz mnie świadomości mojego Celu. Daj mi odkrywać to, jak ogromną godność zamknąłeś w moim człowieczeństwie. Duchu – ucz mnie modlitwy – szczególnie uwielbienia Boga.