Tagi

, , , , , ,

FUNDAMENT

Najczystszy obraz Boga skrywa Objawienie. Bóg jest żywy. Bóg to ogień z gorejącego krzaku, Bóg przechadza się w Edenie, rozmawia z człowiekiem, ptowadzi przez pustynię, troszczy sie o szczęście i zbawienie człowieka posyłając Syna. On działa potdm dalej – zrzuca Pawła z konia, buduje Kościöł. On Jest – Bogiem Żywym! Bogiem obecbym, bliskim i działającym w każdej chwili.

Bóg w Biblii:

 • Stwórca i Pan – potężny i Wszechmocny. Wszystko mogący – nie podlegający żadnym ramom i.prawom. Gdyby tak było musiałby być ktoś większy od Niego, kto Go będzie kontrolował i ograniczał.
 • Ojciec – bliski człowiekowi, troskliwy i opiekuńczy. Boża Opatrzność. On kocha i opiekuje się swym stworzeniem
 • Miłość – która przemówiła i obkawiła sie w pełni przez Syna. „Ja i Syn jedno jesteśmy”

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał moegdyś Bóg do ojców naszych, a w tych ostatec,nych czasach przemówił do.nas przez Syna”

Dlatego największą tęsknotą serca człowieka jezt bliskość Boga. Z serca człowieka wyrywa się pytanie – ciągle na nowo: „Kim Ty jesteś Boże?” Niezwykła modlitwa – akt strzelisty. Jedno zdanie.które rezonuje w ludzkim sercu i szuka odpowiedzi. Znajdzie ją dopiero po drugiej stronie. Teraz może się do niej powoli przybliżać.

Najpełniej Bóg objawił się w Jezusie. W Jezusie można odnaleźć Jego najgłębsze, najsubtelniejsze cechy:

 • Bóg jest Miłością
 • Bóg jest obecny wśród ludzi i jest wrażliwy na.ludzkie cierpienie. Jako człowiem cierpi tak jak ludzie – jest solidarny. Ale jako Mesjasz, cierpi ZA LUDZI. Idzie o.krok dalej, odwraca porządek. Jak sługa cierpi za każdego człowieka. Niezależnie od jego stanu czy kondycji wiary.

Trzeba zatem.zamienić nieraz słowo „Bóg” na Słowo „Miłość”, bo to jedno. Nie Bóg nieobecny i daleki ale:

 • MIŁOŚĆ wszechmkcna
 • MIŁOŚĆ wszechobecna
 • MIŁOŚĆ sprawiedliwa
 • MIŁOŚĆ wierna
 • MIŁOŚĆ cierpliwa
 • MIŁOŚĆ mądra
 • MIŁOŚĆ łaskawa
 • MIŁOŚĆ …

Panie wylej na mnie swego Ducha. Ducha odpowiedzi. Bym.umiałodpowiadać miłością na Twoją Miłość. Uczyń moje serce na wzór Twego serca. Stwórz we mnie serce pełne Miłości.