Tagi

, , , , , , , ,

FUNDAMENTa

Jaki noszę w sobie obraz Boga i jak bliski jest ten obraz to prawdy o Bogu? Kiedyś będę musiał ten obraz przekazać innym – swoim dzieciom, ludziom, których będę ewangelizował.

Potrzeba mi ten obraz pielęgnować, by coś fałszywego się tam nie wkradło i go nie wykrzywiło.

Gaudium et spes mierzy się z różnymi reakcjami przeciwnymi Bogu obecnymi we współczesnym świecie i z ich źródłami:

  • wiele wynika z fałszywego i wykrzywionego wykładu nauki o Bogu – zwłaszcza z budowania wykrzywionego obrazu Boga i chrześcijaństwa w rodzinach. Dziecko chłonie jak gąbka a czasem nieświadomi swoich błedów rodzice pltrafią coś „chlapnąć”
  • wield problemów polega też z rozdzwięku między tym co głosi Ewangelia a tym jak funkcjonują i żyją katolicy
  • ludzie nieraz walczą z kościołem i obrazem Boga ktöry ma niewiele wspólndgo z prawdą. Walczą z takim „bogiem” z którym walczy też sam kościół. Ateiści walczą nieraz z bogiem, którego nie ma, z takim, z którym walczą także chrześcijanie.

Gdzie zatem znaleźć prawdziwy obraz Boga?

Najbardziej prawdziwy obraz pokazuje Biblia – Objawienie!

Im głębiej w hitorię – im blożej stworzenia człowieka, tym czystszy obraz Boga. Ludzie u początków wołali do Boga „Ojciec”

  • Pigmeje nazywali Boga: ” Ojciec idealnej rodziny w zaświatach”
  • Indianie australijscy nazywali Go ” Ojciec wszystkich ludzi”

Z fozwojem dobrobytu zaczął sie pojawiać politeizm, aż po kult zwierząt. Wraz ze wzrostem dobrobytu rośnie wpływ grzechu na człowieka – bo grzech bazuje na namiętnościach, chciwości i lenistwie – a człowiek zaślepiony grzechem traci z przed oczu czysty obraz Boga. Zaczyna się dopasowywanie Boga do własnych ram – tak by sprzyjał namiętnościom a nie był Tym który wzuwa do odsunięcia sie od nich i ich porzucenia.

„Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, ale człowiek odwdzięczył się Mu z nawiązką” (Voltaire)

W sercach wielu ludzi zagościła idea Boga odległego, niewrażliwego na los ludzi, czasem okrutnego i nie liczącego się z człowiekiem. Yakiego przeciw ktöremu wściekają się zarówno ateiści jak i chrześcijanie! Ale taki obraz ma swe źródło w działaniu szatana.


Panie udziel mi Twego Ducha i oczyść mój o raz Ciebie. Pokaż mi prawdę o Tobie i pomóż naprostować wszelkie zniekształcenia i wykrzywienia, które noszę w sercu.