Tagi

, , , , ,

FUNDAMENT

Czytam Biblię, modlę się, przyjmuję sakramenty, a wszystko to w odniesieniu do Niego. Kim On jest? Mówią, że Nieskończony, że nie obejmowalny rozumem. Ale naucza się też, by ciągle Go poznawać i zgłębiać Jego istotę.

Na początek rodzą się podstawowe pytania:

  • o Jego początek i koniec – bo przecież wszystko czego dotykamy, doświadczamy ma swój początek i koniec…
  • o Jego źródło – bo każda rzecz jest z czegoś utworzona, z jakichś materiałów, bo każda myśl ma swojego autora – wszystko ma jakieś źródło…
  • o sens – bo nie pójdziemy w coś bezsensownego, coś marnującego czas
  • o istnienie wszystkich rzeczy na Ziemi i we Wszechświecie

Zatem poznawanie Boga zaczyna się od dziecięcej modlitwy skierowanej ku Niemu. Tak jak dziecko miesiąc po miesiącu poznaje świat i rodziców, tak i ja jako dziecko Boga powoli i z mozołem uczę się mego Ojca Niebieskiego. Trzeba mi się modlić prostymi słowami: „kim jesteś Boże? Boże żywy!”

  • jaki Ty jesteś?
  • kim Jesteś?
  • jak można się uczyç Miłości Ciebie i bliźnich?
  • jak i gdzie można Cię spotkać?
  • noszę w sercu obraz Boga. Jak bliski jest on prawdzie o Tobie? Gdzie w tym obrazie są zafałszowania i wykrzywienia

Kom jesteś Ty, wiekuisty Boże? Pokaż mi, powiedz, kim Ty jesteś?