Tagi

, , , , ,

KONTEMPLACJA

Słowo z 15 Lutego 2019

Dzisiejsze Słowo rezonuje wokół Słuchania i Mówienia.

 

W księdze Rodzaju,

Wąż RZEKŁ do niewiasty, a ona POSŁUCHAŁA.

Ewa ODPOWIEDZIAŁA, wchodząc w DIALOG ze złym duchem. WYPOWIEDZIAŁA to co USŁYSZAŁA od Boga.

Wtedy wąż wykorzystał jej dar SŁUCHU i wlał w jej serce zarzewie kłamstwa dotyczącego Boga i nieufności wobec Stwórcy.

Taką maleńką myśl, że Stwórca może nam coś zabierać…

Zaczęła się lawina grzechu.

Potem Adam i Ewa USŁYSZELI kroki Pana Boga i ukryli się przed Nim!

 

Psalm i Aklamacja powiedzą, że naprawienie tego upadku wymaga usłyszenia Słów Syna Bożego i WYZNANIA (Wypowiedzenia) swego grzechu przed Panem.

WYPOWIEDZENIA: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, co finalnie przynosi przebaczenie i radość.

 

Kulminacją Słowa jest Ewangelia.

GŁUCHY i NIEMY przyprowadzony przez innych do Jezusa. Wsparty ich modlitwą wstawienniczą.

Jezus bierze go na bok. W intymność relacji Stwórca-Stworzenie. Dotyka w zaskakujący sposób.

Woła Effatha – Otwórz się! Bo człowiek ten był zamknięty na Słyszenie Słowa. Nigdy jeszcze nie usłyszał Słowa Boga.

Był też zamknięty na mówienie i głoszenie.

Krąg historii symbolicznie się zamyka. Pierwszy człowiek zaczął być głuchy na głos Boga. zaczął wykorzystywać słuch do ukrywania się przed Bogiem, a język do pertraktacji ze złym. Tutaj Jezus przywraca na nowo SŁUCH i MOWĘ. Zadziwiające, że człowiek, który nigdy nie słyszał dźwięków słów, nigdy też nie wypowiedział słowa, teraz po uzdrowieniu dokonanym przez Jezusa „mógł PRAWIDŁOWO mówić”.

Prawidłowo mówić – w intymności z Bogiem. Jezus przykazuje im, żeby nikomu  tym nie mówili. Syn Boży daje polecenie człowiekowi, tak, jak dał je Adamowi i Ewie w Raju.

I….

Historia się powtarza… Człowiek robi na przekór. Nie SŁYSZY Bożego głosu.

„im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali”

 

Panie, daj mi uszy do SUCHANIA. Bym umiał USŁYSZEĆ to co do mnie mówisz.

Daj mi usta do GŁOSZENIA bym umiał je powstrzymać od słów gdy mnie o to prosisz.

Pomóż mi we właściwy sposób wykorzystywać moją mowę i mój słuch.


Puncta, które stały się inspiracjąhttps://e-dr.jezuici.pl/byc-w-relacjach/