Tagi

, , , , , ,

KONTEMPLACJA

Słowo z 14 Lutego 2019

Praesupponendum – postawa uprzedzającej życzliwości i otwartości – Św Ignacy zaczyna nią ćwiczenia. Rozpoczyna głoszenie kerygmatu do stojących u progu ćwiczeń od tej właśnie porady.

Wzoruje się na tym co robił Jezus. Jeśli zamierzał gdzieś pójść, posyłał przed sobą posłańców, którzy mają znaleźć tych, którzy są życzliwi i otwarci.

Jezus nazywa siebie Panem ŻNIWA. A posyła przed sobą robotników na ZASIEW. Oni mają rozrzucić ziarno, by Jezus mógł potem wyruszyć na żniwo i zebrać plon.

Jeszcze jedną droga do poznania intencji człowieka, jego życzliwości i otwartości jest zbadanie jego stosunku do pokoju!

Panie daj mi być otwartym na Twoje słowo. Życzliwym i pełnym pokoju. Byś mógł do mnie przyjść jak będziesz przechodził…


Puncta, które stały się inspiracjąhttps://e-dr.jezuici.pl/badz-aniolem/