Tagi

, , , , , , , , , , ,

KONTEMPLACJA

Słowo z 13 Lutego 2019

FUNDAMENT ĆWICZEŃ (CD 23) MÓWI, ŻE:

 

  • Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją.
  • Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony.
  • Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu.

 

Gdyby człowiek nie postanowił poznać/doświadczyć smaku owoców zła, jego serce byłoby tak blisko Boga. W stałej do niego relacji. Zatopione w Bogu.

Byłoby zdolne Boga czcić, chwalić i Jemu służyć. Człowiekowi zaś pomagałoby całe stworzenie. Przez ręce człowieka mogłoby wracać do Stwórcy w najsłodszy sposób – jako dar z siebie.

Łamiąc poleceni Stwórcy, przez pychę człowiek stał się dwoisty. Raz Boga chwali, czci, służy Mu,

innym razem z jego serca wypływa; „złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.”

Człowiek zaczyna niszczyć stworzenie Boga, Nadużywać daru stworzenia, marnotrawić ten dar. Zadawać „cierpienie” Bożemu stworzeniu wykorzystując je do czynienia zła.

Stworzenie nie ma wolnej woli, to człowiek wybiera dobro lub zło. To z ludzkiego serca płyną te wybory… !

Człowiek zerwał z drzewa poznania dobra i zła… Jest w Edenie jeszcze drugie drzewo. Człowiek przez podszept szata stara się zrywać także z drzewa życia. Zaczyna ingerować w życie od momentu poczęcia aż po śmierć.

Bóg posadził w ogrodzie za Jerozolimą jeszcze jedno drzewo. Drzewo z którego owoców chce byśmy zrywali. Drzewo krzyża. Jego owocem jest Zbawienie. Ich smak jest zadziwiający. Najpierw cierpki, trudny, czasem gorzki, czasem słodki, aby na samym końcu dawał wieczną słodycz. Owoc z tego drzewa odwraca skutki spożycia owoców z drzew, z których Bóg zakazał nam spożywać.

Ten owoc czyni na nowo serce zdatnym by Boga, Pana naszego chwalić, czcić, Jemu służyć…

 

Panie, pozwól mi czerpać z owoców Twej męki. Wchodzić w ogród Golgoty, w ogród Oliwny. Płakać nad złem które rodzi się w moim sercu i z niego wychodzi w postaci grzechów. Przynoś Panie słodkie owoce nawróceni płynące z drzewa krzyża.


Puncta, które stały się inspiracją: https://e-dr.jezuici.pl/granice-zycia/