(J 3, 16-18)
Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.

Trójca!

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty – wciąż pozostają w głębi relacji. Relacji opartej na Miłości. Współdziałają dla dobra człowieka i dla Jego szczęścia.

Bóg posłał Syna na świat aby ludzkość OCALIŁ. Aby Ludzkość WYDŹWIGNAŁ a nie potępił.

Potępienie i Zbawienie – KTO WIERZY W JEZUSA NIE PODLEGA POTĘPIENIU…
KTO NIE WIERZY JUŻ ZOSTAŁ POTĘPIONY… sam siebie odrywa od Jezusa.

Czynnikiem rozstrzygającym jest zatem WIARA!!!

Przejście poza zasłony tego co widzialne i wejście w świat niewidzialny. W przestrzeń relacji z Bogiem.

Skoro wiara to czynnik rozstrzygający, zatem należy ciągle dążyć ku doskonałości w wierze. Wchodzić coraz głębiej w relację z Ojcem i Synem w Duchu Świętym.

(2 Kor 13, 11-13)
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Bóg bowiem nie jest ideą. Nie jest odległy. On pragnie wchodzić w relację z człowiekiem. Pragnie się dać poznać człowiekowi. Jest to poznanie inne niż zmysłowe. Mojżesz widzi tylko zarysy… natomiast poznaje sercem… Wchodzi w relację  – prosi Boga by pozostał z ludem… i tak się dzieje.

Bóg mieszka z nimi w Namiocie Spotkania.

Wj 34, 4b-6. 8-9)
Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: „Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność”. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: „Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem”.

Cechy Boga dalekie są od tych które miały bożki Rzymu, Egiptu, czy Grecji. Ten Bóg współistniej w relacji z człowiekiem. Współdziała z człowiekiem.

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją, wolę moja, pamięć i rozum. Weź wszystko to co mam i posiadam. Z ręki Boga przez Twoje dłonie wszystko to otrzymałem i Bogu przez woje dłoni wszystko to pragnę oddać. Ty mamo, która znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszystkim. przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.