(J 17,1-11a)
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie”.

Nadeszła godzina – wszystko dzieje się w czasie. Każda rzecz u Boga ma swój czas i miejsce i szczególną łaskę z nimi zwiazaną. Mimo, że Bóg jest ponad czasem i przestrzenią.

Chwała Syna pochodzi od Ojca i chwałą Ojca od Syna… Ta niezwykła wymiana w łonie Trójcy Świętej. Jezus pragnie doprowadzić wszytkich ludzi do Nieba. Dać ludziom życie wieczne.

ŻYCIE WIECZNE POLEGA NA POZNANIU BOGA i SYNA. Znanie – czyli jedność i nierozerwalność. To trwanie w Trójcy Świętej. Wewnątrz tej relacji jedności Boga.

Mamy Jezusa naśladować. A On otacza chwałą Ojca przez to, że wypełnia do końca wolę Ojca. Chwała – głebia wzajemności Ojca i Syna istnieje od zawsze… Zanim świat powstał! Jezus objawia OJCA tym którzy wierzą w Niego.

Jezus nieustannie się modli za swoje dzieci! Modli się o jedność i wiarę.

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszystko to co mam i posaidam. Z ręki Boga przez Twoje dłonie wszytko to otrzymałem i Bogu przez Twe ręce pragnę to oddać. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszytkim. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.