Jezus jest Słowem Boga w ciele. Spełnia wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu. Historia Zbawienia zaczyna się we wcieleniu, zmierza do paruzji przez Paschę Pana i Zmartwychwsstanie.

Wcielenie dkonuje się w dialogu Boga z Maryją. Cąły wszechświat i ta jedna pokorna dziewczyna w Nazarecie. Cała miłość nadprzyrodzona w Duchu Świętym wchodzi w dialog z całą miłością stowrzoną w Maryi i dokonuje się cud. Eksplozja MIŁOŚCI – WCIELENIE. Maryja nazywa siebie NIEPOKALANE POCZĘCIE – używa nazwiska swego Oblubieńca – Ducha Świętego (M.M.Kolbe).

W Niej cała Miłosć stworzenia skupia się jak w soczewce. Także moja miłość i moje przejawy Miłości. W Maryji jest RAJ NIGDY NIE UTRACONY. Ona przez całe życie przeszła bez grzechu – NIEPOKALANA. Cale piękno i odpowiedź Maryi pochodzi jednakże OD JEZUSA i jest ze wzgledu na JEZUSA. To co dokona się na krzyżu zaczyna się już tu – w Zwiastowaniu – to nieustanne wołanie Jezusa: OTO IDĘ BY PEŁNIĆ TWOJĄ WOLĘ. Niezwykłe jest, że Bóg nie naruszył wolności Maryi. Pozwolił Jej podjac decyzję. Uzależnił Zbewienie od decyzji młodej dziewczyny z Izraela. To wydarzenie na wpływ na wszytkie ludzkie istniania na ziemi. Na każdą osobę ludzką przed i po tym momencie.

Podjąć trud i wzwanie które daje Bóg. Wziąć jarzmo na plecy, a okaże się że jest on lekkie i słodkie. Człowiek wypełniajacy wolę Boga spełnia swoje powołanie – idzie drogą ku szczęściu – drogą spełnienia.

Mt 11,28-30)
Jezus przemówił tymi słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Jezus przyszedł na ziemię by pokrzepić człowieka. By przynieść rozprężenie tych wszytkich napięć i trudów z którymi człowiek często się mierzy i nie potrafi wygrać.

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją, wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszystko to co mam i posiadam. Z ręki Boga przez Twoje dłonie wszytko to otrzymałem i Bogu przez Twe ręce pragne to oddać. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca rozporządzaj tym wszystkim. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystraczą.