Chrystus przywraca wzrok dwom wołajacym za Nim niewidomym.

(Mt 9,27-31)
Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić”? Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie”. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech się wam stanie”. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: „Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie”. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

Nirwidomi wołają za Nim – wołają głośno „synu Dawida”. Dawid to wielki król Izraela – syn Dawida to zatem nowy król Izraela. Prorocy zapowiadaja Mesjasza z rodu Dawida! Ci dwaj ludzie – choć niewidomi to widzą o wiele więcej niż ślepi przewodnicy ślepych. Niż ci, którzy powinni rozpoznać w Jezusie prawdziwego Mesjasza.

To och wołanie to już niesamowity wyraz wiary – rozmowa Jezusa z tymi ludźmi potwierdza tylko ich wiarę w Niego jako Mesjasza i Króla. Uzdrawiając Jezus pokazuje że Jego władza nie jest polityczna, że sięga o wiele dalej niż ludzkie relacje. Jezus ma władzę nad światem, przyrodą, ciałem człowieka i życiem… Dlatego nie chce by ci dwaj dalej krzyczeli o Nim na prawo i lewo, że jest Mesjaszem. By ludzie wokół nie szukali u niego władzy i przywództwa politycznego.

On pokorny Władca Wszechświata – Mesjasz -pragnie by ludzie rozpoznawali w Nim Mesjadza w cichości serca. Stając z boku i prowadząc z Nim dialog o WIERZE. Nie szuka popularności, skandujących tłumów, układów polotycznych. On jest niezwykłym Królem, ktory woła człowieka.

Jego krolestwo ma wymiar duchowy, głeboki – taki jak zapowiada Izajasz. On prowadzi do boju i wyzwolenia przede wszystkim w przestrzeni Ducha.

(Iz 29,17-24)
To mówi Pan Bóg: „Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią: którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i powodują odprawę sprawiedliwego z niczym. Dlatego tak mówi Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: „Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie, bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela». Duchem zbłąkani poznają mądrość, a szemrzący zdobędą pouczenie”.

Jego władza sięga poza krolestwa i władze ziemskie. On jest królem Wszechświata. Siega też poza joryzont życia i śmierci. Ma władzę nad światem wodzialnym i niewidzialnym…

Ten sam Pan chce się z nami spotykać sam na sam intymnie w Modlitwie i Sakramentach. Ten sam Pan -Kyrios -zamyka siebie w okruchu chleba by karmić człowieka. Dlatego nikt nie powinien się oviągać gdy On woła i wzywa człowieka.

Ona to rozumiała. Zawsze odpowiadała na wezwanie Pana. Zawsze gotowa ze swoim Fiat. Niech się stanie wedlug twego Słowa Panie…

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją, wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszystko to co mam i posiadam. Z reki Boga przez Twoje dłonie wszystko to otzymalem i Bogu przez Twe ręce pragnę to oddać. Ty Mamo, ktora znasz wolę Ojca wobec mnie, rozpprzadzaj tym wszystkim. Przynies mi tylko Miłość i Łaske a one w zupelnosci mi wystarczą.

Amen