To co wyróżnia duchowość jezuicką to właśnie to Magis. Jeśli jest wiele dobrych dróg i ścieżek, to człowiek zanurzony w duchowości nakreślonej przez św Ignacego w Fundamencie, będzie wybierał tą najbardziej efektywną. Tą najszybciej prowadzącą do Boga.

[Natomiast] trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni. (CD23.d)

Tak z serca zadziałała grzesznica z dzisiejszej Ewangelii. Wylała cały olejek jaki miała. Jego wartość była ogromną. Namaściła Jezusowi stopy. Upokorzyła się. W swym nawróceniu poszła na przepadłe – Magis. Iletylko potrafiła, nie zważając na ludzi wokół – oddała całe swe serce Panu.

(J 12,1-11)
Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie. Wielki tłum żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, Gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od żydów i uwierzyło w Jezusa.

Za chwilę Jezus uda się do Wieczernika. Krzyż już jest bardzo blisko. A wobec krzyża postawy się polaryzują. Są tu skrajne postawy. Wskrzeszenie i Wielka radość z dzieł Boga. Głębokie nawrócenie kobiety. Ale i potworne pragnienie zbrodni, czy kradzieże – antyMagis

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją,, wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszystko to, co mam i posiadam. Z ręki Boga przez Twoje dłonie wszystko to otrzymałem i Bogu prze, Twe ręce pragnę to ofiarować. Chcę być Twoim niewolnikiem. Ty Mamo rozporządzaj tym wszystkim według woli Ojca. Przynieś mi tylko Miłość i Łaskę, a one w zupełności mi wystarczą.