Św. Ludwik wskazuje na różnicę między sługą a tym kto oddał się w niewolę Miłości:

Zauważ także, że jest wielka różnica między sługą a niewolnikiem. Sługa chce zapłaty za swoje usługi; niewolnik zaś niczego nie otrzymuje. Sługa jest wolny, może on opuścić swego pana, kiedy chce, i służyć mu tylko przez pewien czas; niewolnik zaś nie może opuścić pana, jest mu wydany na całe życie. Sługa nie daje panu prawa do swojego życia i swojej śmierci; niewolnik daje się całkowicie, tak dalece, że jego pan mógłby go pozbawić życia, nie będąc za to niepokojonym przez sąd [status niewolników w czasach św. Ludwika].
Wynika stąd jasno, że niewolnik z przymusu pozostaje w najściślejszej zależności, takiej, jaka właściwie przypaść może człowiekowi tylko wobec jego Stwórcy. Dlatego właśnie chrześcijanie nie posiadają podobnych niewolników. Według tego sposobu niewolnikami są tylko Turcy [w czasach św. Ludwika] i bałwochwalcy. (pkt 33 „Tajemnica Maryi” św. Ludwik)

Niewolnicy zdania o sobie. Niewolnicy swej pozycji społecznej. Niewolnicy swojego toku myślenia. Przerażeni tym, że odpowiedź może ich pozbawić status quo, że może im kazać zejść z katedry nauczyciela i wejść na drogę pokornego ucznia. Nie odrobili pierwszej lekcji, nie przeszli pierwszej klasy, więc jak mogą wejść w materiał kolejnej. Nie pojęli i nie zbadali do końca świadectwa i osoby Jana, jak mogą pojąć misję Mesjasza:

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?” Jezus im odpowiedział: „Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?” Oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi”, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka”. Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”. On również im odpowiedział: „Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię”. (Mt 21,23-27)