Tagi

, , , , , ,

Uczniowie słyszą słowo Jezusa – przepowiednię o śmierci krzyżowej – której nie rozumieją. BOJĄ SIĘ jednakże zapytać Jezusa.

Jak podkreśla Ewangelista to, że nie zapytali, sprawia że.nie zrozumieli.

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie. (Łk 9, 43b-45)

Są takie Słowa Boga, których człowoek sam z sibie, przy użyciu swej wiedzy i mądrości, nie pojmie. Po prostu – bez Boga – nie zrozumie.

Jezus czeka tylko na pytanie człowieka. Wypowiada proroctwo jakby prowokując tą rozmowę. Czlowiek jedak nie potrafi w pokorze przed Jezusem powiedzieć, że nie rozumie. Nie potrafi poprosić Pana – Wyjaśnij mi…

Trwa w swej masce pozornego zrozumienia… I nie wchodzi wgłąb… A to na głebinach dokonują się największe dzieła i cuda.

Panie wyjaśnij mi Twe Słowo. Objaśnij mi twe proroctwo. Panie – ja już nic z tego nie rozumiem.