Tagi

, , , , , , ,

Bóg jest nieskońćzenie pokorny. W pokorze, ubóstwie i pełnej zależności nas zbawił na krzyżu. Pokazuje, że droga pokory jest Mu bliska. Nasze drogi nie są Jego drogami i nasze myśli nie są Jego myślami. Miłość nie potrzebuje afiszy, nie wymaga reklamy, agitacji – Miłość prawdziwa, delikatna, płonąca we wnętrzu, sama się broni i sama się wyjaśnia.

Bóg raduje się pokorą i prostotą:

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. (Mt 11,25-27)

Dzisiejszy świat pełen jest obliczeń, czynników, przeintelektualizowania. Przedefiniwywania… A Bóg – NIESKOŃCZENIE MĄDRY i WSZECHMOCNY – objawia się ludziom prostego serca. Tam gdzie jest szczera rozmowa z Ojcem. Serce na dłoni. Czasem takie wydawałoby się małe, proste, lekko powykrzywiane. Bóg przychodzi i prostuje. Bóg się objawia przez SYNA. Nie ma innej drogi. Nie chodzi o ilość przeczytanych książek, odbytych konferencji, rekolekcji. Syn zna Ojca i objawia temu, komu zechce objawić… Syna potrzeba prosić o łaskę objawiania Ojca. Syna też trzeba naśladować, by poznać Ojca…

Wyścig szczurów – wyścig tych którzy uważąją się za mądrych i roztropnych… Tych którzy nieraz ponizają innych i depczą ich, by wspinać się po drabinie społecznej, by wykazywać swą wyższość i przypadkiem nie spaść z piedestału. To o takich relacjach i różnicach w podejściu do życia i Boga mówi Ewangelia ale także Psalmista:

Pan nie odrzuca ludu wybranego

Depczą Twój lud, o Panie,
uciskają Twoje dziedzictwo,
mordują wdowę i przybysza,
zabijają sieroty.

Mówią: „Pan tego nie widzi,
nie dostrzega tego Bóg Jakuba”.
Zrozumcie to, głupcy w narodzie,
kiedy zmądrzejecie bezrozumni?

Czy nie usłyszy Ten, który ucho wszczepił,
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
Czy nie ukarze Ten, który napomina ludy,
który ludzi naucza mądrości?

Pan bowiem nie odpycha swego ludu
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
Sąd zwróci się ku sprawiedliwości,
pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.

(Ps 94,5-10.14-15)

Bóg wlewa w serce pokój i ciszę.

Uspokojonie i prostotę.

Głębię pokory.

Na tak przygotowanym gruncie może wyrastać ziarenko poznania Ojca. Ojca który jest WSZECHPOTĘŻNY ale też delikatny jak tchnienie wiatru. Tego, który jednym Słowem może obrócić Wszechświat w pył, ale też objawia się jako pokorny Sługa kochajacy do szaleństwa człowieka. Bez ciszy, uspokojenia serca, bez prostych serc, nie da się uchylić rąbka poznania Ojca.

Bóg stworzył ogród Eden w harmonii. W prostocie praw przyrody. We współistnieniu. Prostocie i niesamowitym pięknie…

Jezu Cichy i serca pokornego, uczyń serce moje na wzór serca Twego i daj mi poznać Ojca. Przenieś me serce w pokój Edenu – w miejsce gdzie Ojciec się przechadzał, a człowiek mógł z Nim rozmawiać twarzą w twarz… Przynieś dar prostego pokornego serca. Serca otwartego na poznanie Ojca.