Tagi

, , , , , , , , , , ,

Jezus uczy nas dziś modlitwy. Rozmowy z Niewidzialnym. Wypowiadania słów do Boga, gdy w zasadzie nif fizycznie nie słyszymy. A Jednak ON cały czas woła WYJDŹ! Wyjdź poza granice swego serca. ON cały czas daje niesamowite obietnice – tysiąckroć przekraczajace nasze najśmielsze wyobrażenia. Obiecuje i wzywa WYJDŹ. Prosimy, by przyszło JEgo Królestwo, by działa się Jego wola na ziemi, by ludziom nie brakowało najprostszych rzeczy, by panowało miłosierdzie miezy ludźmi i nie było zła na świecie. Bóg zaś na kartach Biblii mówi nam jak to się ma stać. Woła Wyjdź z siebie ze swoich ograniczeń i współpracuj ze mną by tak się stało. Przemień swe serce, otwórz się na Mnie a Ja cię poprowadzę i twoimi rękami w mocy Mojej łaski przemienimy świat. Przemienimy go na taki o jaki tak prosisz w tej modlitwie.

WIERZYSZ! Wierzysz że w tych słowach jest OBIETNICA dla ludzkości. W tej prostej modlitwie prosimy o przemianę Wszechświata!

Ojcze nasz, któryś jest w niebie…