Tagi

, , , , , , , , , , , ,

Wielki Post 2020

Dzsiejsze Słowo spina jak klamra całą historię Zbawienia. Ojcwie Kościoła w ciagu jednego dnia pokazują nam w Słowie jak doszło do upadku ludzkości i jak można wrócić. Jak człowiek znalazł się na pustkowiu poza Rajem i jak może do Raju utraconego powrócić! Jak przez jedno drzewo człowiek wybrał grech i jak przez inne drzewo Bóg odkupił człowieka od grzechu i przywrócił drogę do Raju.

Bóg stworzył człowieka wolnym. Dał każdemu z nas wolność do wyboru. Stawiając w Raju drzewa życia i poznania dobra i zła Bóg postawił przed człowiekiem możliwosc wyboru. Przekazał prawdę o tym doką taki wybór prowadzi. Bóg chce mieć człowieka wolnym i wybierajacym, bo Miłość jest wolna – Miłość to wybór!

To Słowo pokazuje też jak diabeł kusi człowieka. On nie ma w sobie nic ze Stwórcy. Stosuje na okrągło te same sztuczki. Wciąga ludzi w te same drogi rozumowania. Prowadzi – już przegraną! – wojnę o ludzkie serce. Prowadzi człowieka ku pysze, nieposłuszeństwu i pozornemu poczuciu posiadania (bogactwa/władzy)…

Największym sukcesem szatana jest to, że człowiek nie spogląda w świat ducha. Że nie patrzy na swe serce. Że nie dba o swoją wiarę pozostajac na powierzchni życia…

Wiarę trzeba przemodlić – bo wiara jest laską. Wiara jest spoglądaniem w świat niematerialny, poza zasłonę znaków. Ma w sobie też element wypróbowania – jak pokazuje historia wielu bohaterów biblijnych.

Jezus pokazuje dziś, że wiara w Boga stoi na dwóch filarach – zaufania do Boga i pewności Boga. Walczy z satanem przywołując Krzyż! Odwołuje się do pokory, posłuszeństwa Ojcu i ubóstwa. Jezus całkowicie ufa Ojcu, przylgnął do Niego całym sobą. To jest pełnia i głębia wiary człowieka.

JEZU UFAM TOBIE!

Panie, przymnóż mi wiary!