Tagi

, , , , , , , , ,

FUNDAMENT

Bóg dał człowiekowi ogromne możliwości. Zawarł w człowieku przeogromny potencjał.

„Pędzę ku wyznaczonej mecie” „W dobrych zawodach wystąpiłem” (por Flp 3,3-16)

Możliwosci się potęgują, gdy człowiek połączy swe siły i starania z łaską Boga! Bóg będzie podpowiadał, wzywał, wspierał, wspomagał. Twórczość, wzrastanie to w większosci ciężka praca, tylko w niewielkiej mierze zalezy od geniuszu i wrodzonych zdolności. Gdyby człowiek na prawdę posłuchał Boga, gdyby na serio potraktował Słowo, wówczas ziemia zminiłąby się w prawdziwy RAJ.

Człowiek ma ogromne możliwości, gdy KOCHA, gdy ma CEL, wówczas moze wszystko. Współpracuje ze Stwórcą, z Wszechmocnym. Tu nie ma żadnych ograniczeń. Duch który tchnął w glinę stworzył człowieka. Bóg może dokonać czego tylko zechce. Inaczej nie byłby Wszechmogący!

Trzba wymagać od siebie, choćby inni nie wymagali.


Panie tchnij we mnie. Uczyń ze mnie kochającą istotę która idzie ku wyznaczonej mecie.

Ucz mnie Świętości. Spraw bym wyzwolił ten potencjał, który we mnei zawarłeś i nie pozwól mi go zmarnować i zniweczyć.