Tagi

, , , , , , , ,

FUNDAMENT

Bóg woła człowieka  – Kocham Cię! Odpowiedz mi!

Konstytucja o Bożym Objawieniu mówi, że Bóg dokoła Wcielenia by objawić się jeszcze bardziej człowiekowi. Ponadto przez to objawienie dał jeszcze większy dostęp do Siebie poprzez Syna. Pokazał, że człowiek może stać się uczestnikiem boskiej natury. Bóg w osobie Syna obcuje z ludźmi i zaprasza ludzi do wspólnoty ze sobą.

Chrystus jest zarazem Słowem Ojca skierowanym do człowieka,

Chrystus jest też zarazem Słowem człowieka skierowanym do Boga.

Bóg stwarza człowieka wołając do niego: „Odpowiedz mi!”, a jednocześnie daje człowiekowi swojego Syna, który jest gotową odpowiedzią na to wołanie. Syna, który daje człowiekowi Ducha Św. – nauczyciela modlitwy- nauczyciela odpowiedzi.

Najgłębiej tajemnica odpowiedzi Bogu w Chrystusie kryje się w KRZYŻU.

To TAM JEZUS ODPOWIADA Ojcu Miłością do KOŃCA!

To tam też widać jak MIŁOŚĆ NIE JEST KOCHANA.

Wielu świętych – Franciszek, Teresa, Jan Vianney i inni – często powtarzało jak mało Miłość jest kochana przez ludzi.

Ojciec Pio powie, by tak, żyć, by w ostatniej chwili życia wołać „Kocham Cię! Boże!”

BY KOCHAĆ MIŁOŚĆ I WYZNAWAĆ SWĄ MIŁOŚĆ!


Przyjdź Duchu Święty i ucz mnie prawdziwej odpowiedzi. Wołania: „Kocham Cię! Boże!” Ucz mnie Duchu wyznawania miłości Bogu. Kochania Boga.