Tagi

, , , , , , , , , ,

FUNDAMENT

CZŁOWIEK ….

Człowiek nosi w sobie nadzieję miłowania, która spełnia się w pełniw  Bogu. Dlatego też wszystko, co ciągnie od Boga jest drogą nieszczęścia, klęski i rozpaczy… Człowiek co chilę odpowiada Bogu „TAK” lub „NIE”. Nie ma nic obojętnego w naszym życiu. Każdy gest, każde uderzenie serca, każdy oddech jest odpowiedzią Bogu – bo sensem życia człowieka jest ODPOWIEDŹ.

Bóg tworząc człowieka woła: „ODPOWIEDZ MI!” Podtrzymuje człowieka w istnieniu, by człowiek odpowiedział na Jego Miłość.

Na początku Bóg chciał mieć człowieka blisko siebie.Umieścił go w Ogrodzie Raju. W przestrzeni spotykania się Boga z człowiekiem twarzą w twarz. Relacji. Komunikacji. Odpowiadania Bogu. Przebywania razem, w bliskości. Bóg przeniósł nas w swój świat, świat boski, bez cierpienia, bez bólu, bez śmierci. Jednak śwait w którym jest wolność wyborów – człowiek mógł odpowiedzieć w WOLNOŚCI. Mógł odpowiedzieć „TAK” lub „NIE”. Bóg tchnął w nas swego Ducha, dał nam cząstkę swej natury, dał rozum, dał wilność. Obdarował. I pragnie odpowiedzi…

Człowiek w swej wolności wybrał w końcu tragicznie … owoc z zakazengo drzewa.

Bóg uczynił nas swymi dziećmi. Uczynił nas Synem Bożym, a przecież jest jeden SYN BOŻY. Zrównał nas z Jezusem… Samo dzieło stworzenia wiąże nas z Synem. Bo w czasie, gdy wypełni się czas, Syn Boży przyjmie ludzkie ciało. Stanie się jednym z ludzi, stanie sie Głową. Nową Głową całej ludzkości – nowym ADAMEM.

POWOŁANIE CZŁOWIEKA TO:

BYĆ SYNEM BOŻYM

Zjednoczyć sie z jedynym Synem Bożym – Jezusem. Wejść w zażyłą relację. Stawać się jednym. Wejsć w winną latorośl, by jego soki wypełniały nasze wnętrze. By pokarm, który on nam daje, przemieniał nas w Niego. Byśmy byli nierozróżnialni, przezroczyści.

ZAWROTNE POWOŁANIE CZŁOWIEKA:

MAMY W CHRYSTUSIE STAĆ SIĘ SYNEM BOŻYM! BOGIEM!

Nieogarnione, niepojmowalne – ta przestrzeń wymaga wiary!!

Bóg nas stworzył do odpowiedzi. Ale prawdziwą odpowiedź będziemy mu mogli dać gdy staniemy się na równi z Nim. Gdy wejdziemy w głębiny relacji Trójcy. Gdystaniemy się częścią Miłości w Trójcy. To tam dawanie, branie, rodzenie, odpowiadanie, stwarzanie, tam wszystko się przenika.

Człowiek ma potężne powołanie  – być partnerem dialogu Boga. Być partnerem w miłosci oblubieńczej. Niezwykłe powołanie, godność i wielkość.

Bóg jest wymagajacy w odpowiedzi człowieka na powołanie. WIdać to w dzisiejszej Ewangelii:

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Lecz Jezus mu odpowiedział: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych”. (Mt 8,18-22)

Bóg pragnie odpowiedzi radykalnej, totalnej, bez reszty. Tak jak odpowiadał Mu Jezus.

Pójdź za Mną! Odpowiedz Mi! Kocham Cię!


Panie, udziel mi Ducha i pomóż mi odpowiadać miłością na Twoja niezwykłą Miłość. Uzdolnij mnie do prawdziwej i wielkiej, wielkodusznej odpowiedzi na twoje wołanie. NA Twoje po-wołanie. Prowadź mnei ku świętości.