Tagi

, , , , , ,

Umieszczenie historii o Herodzie zaraz po rozesłaniu uczniów tworzy niezwykły kontrast.

Ubóstwo i bogactwo:

  • Z jednej strony uczniowie posłani z pustymi rękami. Ich jedynym ale i ogromnym bogactwem jest doświadczenie Miłości i trwanie w łasce Boga,
  • Z drugiej strony Herod. Król bogaty w złoto, ziemie. Gotowy obsypać córkę Herodiady górą złota

Garstka i tłum ludzi:

  • Uczniowie posłani w garstkach – po dwóch
  • Herod mający wokół siebie cały dwór. Tworzący relacje na kanwie władzy, pieniędzy, układów, polityki.  Trwający w grzesznej i toksycznej relacji z Herodiadą

Władza:

  • Uczniowie obdarzeni niezwykłą władzą wypędzania złych duchów. A kiedyś także odpuszczania grzechów. Władzą która mogłaby uzdrowić serce i ducha Heroda
  • Herod mający władzę polityczną. Ale pełną skomplikowanych politycznych zależności i bazującą na ludzkim strachu. Co to za władza, że jedna decyzja w sprawie Jana może sprawić że rozsypie się jak domek z kart?

Radość i pokój

  • Uczniowie pełni pokoju, doświadczenia Miłości, z misją głoszenia, rozradowani niezwykłym działaniem Boga,
  • Herod, znudzony, szukający rozrywki, pełen niepokoju, targany strachem i pożądliwościami przez złego ducha. Pewnie trudno mu było odgonić myśli o tym co zrobił w ciszy i samotności niejednego wieczoru w pałacu. Może uronił niejedną łzę smutku myśląc o tym co zrobił. Potem gdy słyszy o Jezusie jest przerażony.

 

Kto ta na prawdę jest w tych obrazach Królem, Kapłanem i Prorokiem.

Apostołowie współ-Królują z Jezusem.  A ich bogactwo i władza sięgają daleko rzeczy materialne…


Puncta, które stały się inspiracją: https://e-dr.jezuici.pl/pokora-apostola/