Tagi

, , , , , , ,

KONTEMPLACJA

Słowo z 9 Lutego 2019

Apostołowie POWRÓCILI by złożyć „raport”? Wygląda na to, że wrócili by się podzielić. Doświadczyli eksplozji – bomby atomowej bożych łask. Chcą się tym podzielić z Tym który ich posłał.
Jak ważne jest regularnie wracać do Mistrza i mówić mu o sukcesach i porażkach.

Mieli ogromny entuzjazm, poszliby pewnie dalej i dalej nie zważając na potrzeby ciała. Niezwykłe jest to jak Stwórca jest świadom mechanizmów biologicznych i psychicznych w ludzkim ciele. Jezus posyła ich na odpoczynek. Chroni przed tym, co dziś nazywamy wypaleniem zawodowym. Każe znaleźć balans – jeśli pracujesz wśród ludzi odpocznij na osobności, w ciszy, pozbieraj myśli.

Inna niezwykła rzecz jest taka, że Jezus płynie z nimi. Jest z nimi w czasie odpoczynku!

A gdy pojawiają się trudności z realizacją wypoczynku, bierze na siebie ten problem. Sam naucza lud, by Apostołowie mogli pójść odpocząć w samotności.

Panie proszę Cię o dobrą harmonię i balans w moim życiu. O umiejętność odpoczynku i o mądry odpoczynek – z Tobą u boku. Pomóż mi usłyszeć Twoje wezwania do odpoczynku i pójść za nimi. Uchroń os wypalenia zawodowego, duchowego. Od przeciążania się zarówno w pracy jak i w świecie rozwoju duchowego. Ty doskonale znasz moje ograniczenia fizyczne, bo Twoje dłonie mnie ulepiły. Ty wiesz lepiej gdzie powinienem sobie postawić granice. Pomóż mi usłyszeć Twój głos i za nim podążyć…