Życie i śmierć.

Grzech i świętość.

To ciągły front wojny duchowej. Nie da się lawirować między tymi dwiema rzeczywistosciami pozostajac w szarej strefie. Albo się przyznajesz do Jezusa i jesteś z Nim, albo się Go wypierasz i idziesz na drugą stronę.

Sprzeciwienei się Synowi Bożemu sprawia, że da sie jeszcze zawrócić, bo pociągnie nas łaska Ducha Świętego. Głos sumienia. Natomiast sprzeciwnie sie Duchowi Świętemu. Walka z Jego głosem i natchnieniami do powrotu powoduje, ze człowiek sam siebie doprowadza do piekła. Do stanu bez Boga. Duch Święty daje łaskę chwili i prowadzi człowieka przez wszystkie przeciwności.

(Łk 12, 8-12)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć”.

Piekło nie jest siłą równoważną wobec Boga. Bóg już ich zwciężł na całą wieczność. Pozwala istnieć piekłu, bo człowiek jest wolny i ma prawo wbrać między dobrem i złem.

Wszystko zaczęło się poza nasza historią ludzką. gdzieś w Niebie poza prestrzenią i czasem. Gdzie tam, Bóg w głębi Trójcy pomyślał o człowieku i być może także o wcieleniu. Wóczas w części aniołów pojawiła się pycha. Oni – istoty czsto duchowe musiałyby wtey odać pokłon człowiekowi. IStocie zmiesznanej między duchem i ciałem. Istocie o wiele od nich słabszej. Dokonał się upadek tej części aniołów. SZatan spadł z nieba jak błyskawica – jak to mówi Jezus w Ewangelii.

Ciągle  w Biblii przewija się ta aluzja do grzechu Aniołów.

Ta pycha i wściekłość tch aniołów staneła potem obok Adama i Ewy w Raju. I korzystajac z wolnej woli człowieka zaczęła kusić. Diabeł chciał pokazać jak słaby jest człowiek. W swej pysze chciał udowonić Bogu, że ta istota, którą jest człowiek to śmieć, który do niczego się nie nadaje. Nasi praojcowie ulegli tej poksie. Bóg dając wolną wolę przewidział, że człowiek w końcu ulegnie pokusie. Więc stworzył ten niesamowity plan Zbawienia. Plan ponownych narodzin.

Poprowadził człowieka od tego upadku przez dzieje historii aż do Jezusa swego Syna Dał wiele znaków. Zapowiadał. Miał swój Lud Wybrany, który czekał na Jezusa. Ale ten lud Jezusa nie rozpoznał, ale ZABIŁ. Taki był plan. Ten kto był najbliżej zdradził. Tak jak zradził Lucyfer – najbliższy i najważniejszy z aniołów – ten który niósł światło. Tak i tutaj umiłowan lud Boga zdradził.

I te zdrady od grzechu pierwszych rodziców ciagle się powtarzają. Cięgle wracają. Każdy z nas ma udział w grzechu… Każdy upada… Każdy potrezbuje nawrócenia.

Szatan istnieje – choć robi wszystko zeby człowiek albo w niego nie wierzył kompletnie, albo by się z nim oswoił. Albo żeby rozmyć i zamazać swe istnienie. Albo by przprawić sobie różki do głowy, bawić się memami, które oswajają z grzechami. Które pokazują jak słodki i przjemn jest grzech… A my chrześcijanie wiem, że szatan to OSOBA! Wrzekamy się go przy chrzcie, bierzmowaniu i we Mszy Świętej. „Czy wyrzekasz sie Szatana, głównego sprawcy grzechu?”

Szatan pałą ciągłą zawiścią do człowieka i jest zabjcę. Cile pragnie śmierci człowieka i tego by pociagnął za sobą rzesze innych ludzi ku śmierci. Jego słudz to mięso armatnie. On w żąden sposób nei liczy sie z grzesznikiem. Jest terrorystą duchowym, który chce by jak nawiecej ludzi poniosło śmierć. Jest zabójcą i dlatego Jezus mówi do Farzeuszów, którzy chcą Go zabić – że mają szatana za Ojca. Bo szatan to ojciec śmierci!!!

W szatanie też nie ma prawdy. Ciągle kłamie. Ciągle lawiruje. Ciągle wykrzywia prawdę. Bo wie, że prawda i prawdomówność jest w Bogu. A życie w prawdzie to życie w jednosci z Bogiem i życie szczęśliwe, spokojne, wieczne. Aniołowie którz odwrócili się od Boga trwają w otchłani czekajac na sąd. Aniołowie widzieli wiecej, szerzej, uczestniczyli w życiu Trójcy. Mieli pełną wolność wyboru. To Aniołowie się sprzeciwli i potępili. Sami siebie. To nie Bóg ich strącił. Trwają w tym wyborze. Zgubiła ich pcha i zawiść. I uczynili to FUNDAMENTEM WSZELKICH GRZECHÓW…

Dziś wsokie mniemanie o swoim narodzie. Pycha. I zawiść jednego narodu wzdlegem drugiego doprowadziła ludzkosć na skraj III wojny światowej… Do punktu gdzie ważą się losy ludzkości i wybuch wojny jąrowej. Dwa bratnie CHRZEŚCIJAŃSKIE narody… Dwa słowiańskie plemiona… Brat zdradza brata.

Chrześcijanin powinien trzymać się jak najdalej o tych właśnie dróg – od drogi PYCHY i drogi ZAWIŚCI.

Niezwykła ejst rzeczywistosć Raju. Bóg mówi do człowieka w Raju. MAsz tu wszystko. Jesteś cudem miłości, moim stworzeniem. Mieszkaj tutaj. Ale pamiętaj masz wolną wolę. Używaj tego świata i pamiętaj że jesteś stworzeniem, tylko stworzeniem. Twoje życie jest w moim ręku. To ja Bóg decyduję o dobru lub złu – to moja domena – by rozsądzać… Ale człowiek poddał się PYSZE i ZAWIŚCI… Zawołał ja sam chcę sobie decydować. Rozsądzać. Dał się skusić i zerwał owoc.

Bóg dał człowiekowi wolność. Pozwala piekłu istnieć i wpływac na człowieka. Ale daje też człowiekowi łaski i dary do rozeznawania, do walki duchowej. Daje umocnienei w Sakramentah Kościoła. Tak długo jak człowiek trzyma się Boga szatan nie jest w stanie się wśliznać. Tak ługa, jak człowiek nie da się zaciekwaić owocamiz  teog drzewa i trzma się zasad Bożego ładu…

Jak tylko zaczyna dialog z upadłym aniołem –  istotoą o wiele inteligentniejszą od człowieka – wtedy upada.

Podstawa walki z grzechem ot nei wchodzić w ialog ze złym duchem. Nie zaczynać. Nie podchodzić pod to drzewo. On rzuci mały cień. Jakąś mikro nieufność. I będzie na tm budował. Aż zbuntuje człowieka przeciwko Bogu.

W końcu zatruwa ludzkie myśli PYCHĄ – Bóg nie mówi wam prawdy. Będziecie panami – będziecie posiadać klucze do dobra i zła. Będziecie stanowić co jest obre a co złe.  Moralność będzie w waszych dłoniach… Wyjdziecie ponad byt stworzony którym jesteście i staniecie na równi z Bogiem. Szatan doprowadza człowieka do buntu przeciwko swej istocie. Do Pychy i zawiści – poczucia ze Bóg mi coś zabrał i ja muszę Mu to odebrać. Sprawia że Bóg z Ojca przeradza się w postępnego rwala człowieka, któr nei chce dać człowiekowi wsztkiego.

Szaan uderza w człowieka, bo to człowieka wybrał Bóg by się Wcielić. I uderza w tą przez którą dokonało się Wcielenie. Ona nigdy nie posłuchała Szatana – nowa Ewa odwróciła grzech pierwszej Ewy. Bóg w swym Synu odwrócił grzech Adama. Nowy Adam wział skutki działania i decyzji starego Adama. Wział na swe barki i złożył ofiarę z życia, by na nowo otworzyć bramy Raju.

Każdy grzech uderza w Boga, uderza w samego grzesznika, uderza też w Kościół Boga, w ciało Chrystusa, uderza w cały stworzony swiat – w cały Kosmos.

Grzech stworzył krzyż, ale i miłość Boga do człowieka stworzła krzyż.

Matka – NIE-POKALANA żadnym grzechem potrafi przeprowadzić nas z powrotem do raju, przez wrota, które otworzył Jej Syn. Zawsze poprowadzi przez SWEGO SYNA i będzie wskazywała na sweo SYNA. Tylko u NIEJ droga jest pewna i człowiek nie pobłądzi.

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszystko to co mam i posiadam. Z ręki Boga przez Twoje dłonie wszystko to otrzymałem i Bogu przez Twe ręce pragne to oddać. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca roporządzaj tym wszystkim. Prynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wystarczą.