Wytrwanie w pokusach. Trwanie jak skała. To jest jeden z celów duhowych. Fundamenty są bardzo trwałe i podkreśla je Jezus. Słowo Boga jest niemienne. Jego polecenie, jego nakaz, przykazanie jest stałe i trwałe. Tak samo i człowiek – może się uczepić Słowa Boga i tak trwać mimo pokus i straszenia przez złego ducha. Mimo wszelkich ataków szatan takiemu człowiekowi nic nie grozi.

Szatan cięgle uderza w człowieka by wytrącić go z tego stanu duchowej równowagi, stałosci, spokoju, bezpieczeństwa. Stara się człowieka wystraszyć zmorami przeszłości. Tym, że coś się już tyle razy nie udało. Tyle razy zostałem zaatakowany i przegrałem. A jak mu sie nie udaje to tak samo próbuje porwać człowieka w świat marzeń. Cel uświęca środki. Nagnij to czy tamto przykazanie a efekty będą osząłamiajace. Bedziesz niesamowty, niezwykły, złapiesz Boga za nogi. Szatan wytrąca człoiwieka z tu i teraz w świat myśli i założeń, w swiat w którym człowiek NIE KIWNIE NAWET PALCEM. Albo się Boi albo żyje marzeniami.

A tymczasem rpawdziwe pole do działania jest tu i teraz trwajac przy Bożym Słowie, które jest niemienne:

(Mt 5, 17-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Bóg daje cżłowiekowi łąskę chwili i miejsca. NA konkretny moment życia i konkretne położenie w którym jest. Szatan wygrywa, gdy człowieka z tego miejsca odciągnie. Doprowadzi do zmarnowania i zmarnotrawienia bezpowrotnego tych darów.

Boże przykazania można WYPEŁNIĆ – przekuć w czyn tylko TU i TERAZ. Przeszłosć z jej strachami ejst za nami – i nie da się tam wrócić. Przyszłość jest też tylko w planach i marzeniach. Mało kiedy ejst taka jak człoiwke sobie zamarzył i zaprojektował. Życie weryfikuje marzenia. Czyn miłości można wypełnić tylko tu i teraz świadcząc samym soba o Bogu żywym i prawdziwym:

(Pwt 4, 1. 5-9)
Mojżesz powiedział do ludu: „A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków”.

Chrystus przez swe Słowo – czasem gorzkie i trudne – rozjaśnia sprawy, umacnai człowieka, raduje serce.

Szatan przez swe słowo – które nieraz wydaje się być pobłażliwe – zagłusza prawdę, wykrzywia, osłabia chęci, przygnębia i zniechęca – odciąga od Słowa Boga.

Bóg daje łaskę – a naszym zadaniem jest ja ropoznać i wykorzystać. Trzeba się starać najpierw o Królestwo Boże i jego sprawiedliwość, a wszytko inne bedzie człowiekowi dodane. Gdzie indziej Ewangeli przypomni, że dosyć ma dzień swojej biedy, żeby człowiek poddawał sie żalom i smutkom i jeszcze dodawał… Życie w żalach i biedach powoduje że człowiek traci zaufanie we wszechmoc Boga. Zakłada że sobie nie poradzi, ze nawet Bóg sobie nie poradzi z tym problemem który przede mną stoi. Szatan zasiwa wątpliwość we wszechmoc Boga w sercu człowieka. Bóg jest większy do szatana i już wygrał. Natomiast szatan próbuje pokazać człowiekowi, że jest siłą równoważną Bogu. Je jest jakiś balans między dobrem i złem na swiecie na który zarówno Bóg jak i szatan mają wpływ. A tak nie jest. Bóg wygrał. Przez miłość do człowieka dał wolną wolę i pozwala człowiekowi decydować między złem i dobrem. Nie chce człowieka zniewalać.

Drogą walki jest częsta modlitwa, kontemplacja, zasłuchanie w Boga. Oddanie czasu tylko dla Boga. Nastawienie serca. Życzliwe nastawienie na słuchanie Boga:Żeby zarówno ten, kto udziela ćwiczeń, jak ten, kto je odprawia, mogli sobie wzajemniepomóc i osiągnąć korzyści, trzeba założyć, że każdy dobry chrześcijanin powinien chętniej ocalićzdanie bliźniego niż je potępić. A jeżeli nie może go uratować, to pyta, jak on je rozumie, a jeżelirozumie źle, poprawia go z miłością. Jeżeli to nie wystarczy, poszukuje wszelkich środkówstosownych, żeby tamten dobrze je zrozumiał i ocalił samego siebie. (ĆD 22)

Tą która całe życie byłą zasłuchana i żyła tu i teraz nie marnujać żadnej Bożej łaski – jest Maryja. Ona uczy swoich niewolników miłości takiej włąśnie postawy zycia. Takiego nastawienia i funkcjonowania.

Weź Mamo i przyjmij całą wolność moją, wolę moją, pamięć i rozum. Weź wszystko to co mam i posiadam. Z ręki Boga przez Twoje dłonie wszystko to otrzymałem i Bogu przez Twe ręce pragnę to oddać. Ty Mamo, która znasz wolę Ojca rozporządzja tym wszystkim. przynieś mi tylko Miłość i Łaskę a one w zupełności mi wsyatrczą.