Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Śmierć spotka każdego człowieka. To jest powołanie, które czeka każdego człowieka. Powołanie do wieczności. Do życia w wiecznosci. Bóg wybiera czas i miejsce i sposób. Nie wiemy keidy Pan przyjdzie. Daltego tak ważne jest życie w łasce uświecajacej i troska o tą łaskę. Targowanie się z Bogiem, próba przechytrzenia Boga zawsze źle się kończy. Jest bałwochwalstwem – stawianiem swojej inteligencji i sprytu ponad Bogiem i Jego zasadami. To po prostu nie przejdzie i się nie uda – od początku takie podejscie jest skazane na porażkę… O godznie której się nie domyślam nawet – Bóg przyjdzie by mnie zapytać w mojej wolności. Mając serce uwikłane w grzechu staję się podatny na pokusy i na szept szatana. Zły duch wtedy działa jak kropla na głąbkę – będzie mnie utwierdzał że najlepszą decyzją jest wybór piekła. Zyjąc w łąsce uświęcajacej, to właśnie dobry duch będzie działał moje wnętrze jak kropla na gąbkę. Będzie mnie nasycał pokojem, że decyzja o Niebie jest właściwa i dobra. Bóg obsypie sługę trwajacego w łasce uświecajaćej ogromem łask.

Tylko wytrwałość daje wygraną. Trwanie. Walka o to by trwać cały czas w łąsce uświęcajacej – taka droga uszlachetnia serce i przygotowuje je na ostatnią chwilę życia. O to tak na prawdę walczymy całe życie – by wrócić do początku – by wrócić do Raju. Do Królowania wraz z Bogiem. Do wejsćia w Królewską naturę Jezusa – do teg by Bóg „postawił nas nad całym swym mieniem”

Służba Bogu, pokorna, posłuszna i ubioga. Bez próby przechytrzenia Boga!

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: „Mój pan się ociąga z powrotem”, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. (Mt 24, 42-51)

Jezu cichy i serca pokornego przyjdź z darem wytrwałosći w mojej duchowej drodze i walce. Pomóż mi wzrastać w wiernosci i wtrwale pracować nad tym by żyć kązdego dnia, w kądej godzinie, sekundzie w łąsce uświęcajaćej. Pomóż mi się przygotować na ostatnią chwilę życia. Na wybór życia wiecznego. Na wybór życia w jednosći i bliskości z Ojcem.