Tagi

, , ,

FUNDAMENT

Jedynie miłość to właściwa odpowiedź na Stwórcę, coć nigdy nie jest to odpowiedź dana równemu. Trzeba Boga umiłować całą swoją istotą, poślubić, zjednoczyć się z Nim. Tylko miłość daje rozwój i jest odpowiedzią rozwijającą.

Bo Bóg sam dla siebie wystarczy – Miłość sama dla Siebie wystarczy. Nie trzeba żadnych owoców – bo owocem Miłości jest miłość. (Bernard z Clervaouix)

Miłuję, aby miłować! Miłuję po prostu, bo miłuje i nic więcej. Niezwykłe ejst MISTERIUM CZŁOWIEKA. Ukochać swego Jedynego:

„Słuchaj Izraelu! Pan jest Twoim Bogiem, Panem Jedynym!
Będziesz MIŁOWAŁ Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich”

Sensem życia jest miłowanie BOGA ZE WSZYSTKICH SIŁ!

Tak Go kochać, by poślubić, bo Bóg nie zadawal się byle czym. Dopiero jak człowiek pozna Boga jest spokojny. Jak odnajdzie Go:

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. (J 20,24-29)


Daj mi panie łąskę Wiary i Miłowania. Bycia w relacji oblubieńczej.