Tagi

, , , , , , , , ,

FUNDAMENT

Modlitwa powinna czerpać ze źródła.

Chrystus wypełnia Biblię i to z niej powinna czerpać modlitwa. Nienzajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa. A do tego ma właśnie prowadzić modlitwa do poznawania Boga! Poza tym Biblię poznaje się właśnie modlitwenie. Przez medytację i kontemplację.

Czytanie Biblii powinno być związane z modlitwą. Modlitwa powinna towarzyszyć wchodzeniu w tekst, w treść. Powinien tworzyć się dialog.

Powinna się wypełniać rzeczywistość o której opowiada Exultet

„Jest to bowiem ta noc, w której się łączy Niebo z ziemią, sprawy ludzkie ze sprawami boskimi…”

Medytacja chrzescijańska ma pewnien rytm i pewne nieodzowne etapy:

  • Najpierw potrzeba wyciszenia, odizolowania od codzienności i wszelkich „przeszkadzaczy”
  • Potem potrzeba mocy Ducha Świętego i uzswiadomienia sobie OBECNOŚCI BOGA

 

  • dopiero kolejny krok to wczytane się w Słowo Boże, przypatrywanie się temu Słowu. Kulukrotne czytanie. Skupienie się na czasownikach, osobach, miejscach itp…
  • Z tego rozważania powinna wypłynąć rozmowa z Bogiem.
  • Prośba do Ducha o zastosowanie postanowien tej modlitwy,
  • …i zastosowanie owoców modlitwy w życiu codziennym.

Przyjdź Duchu Święty i naucz mnie modlić się !